Gå til indhold

Tilslutning til kloak (for nybyggere)

Inden du bygger nyt hus, skal du have styr på, hvordan dit spildevand skal behandles.

Hvis dit hus skal bygges på en byggemodnet udstykning, vil tilslutning til kloaksystemet som regel være en del af byggemodningen – og måske også inkluderet i den pris, du giver for grunden.

Hvis dit hus skal bygges på en grund, der ikke er byggemodnet, men som ligger tæt på en af vores kloakledninger, skal du tilslutte dit hus til den. Kontakt os for at få oplysninger om, hvor kloakledningen ligger.

Du eller en autoriseret kloakmester skal indsende en ansøgning om tilslutning til kloakledningen til os, som vi skal godkende, inden du kan sætte arbejdet i gang. 

Alt arbejde på dit spildevandssystem skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det er dig som bygherre, der skal betale for det. Det gælder også tilslutning til ledningsnettet.

Hvis dit nye hus ikke ligger i nærheden af en kloakledning, kan du ansøge Skanderborg Kommune om at etablere bundfældningstank eller alternativt nedsivningsanlæg.

Læs mere om spildevandsrensning i det åbne land i Skanderborg Kommunes spildevandsplan.

Når du bygger nyt hus, skal du huske at indregne prisen for tilslutning til kloakken i dit byggebudget.