Gå til indhold

Lovgrundlag i forbindelse med graveprojekter

Som husejer kan du have god gavn af at kende de juridiske rammer, vi arbejder inden for i forbindelse med vores graveprojekter ved og på din grund.

Når vi går i gang med et graveprojekt, sker det ud fra de gældende planer i Skanderborg Kommune. 

Skanderborg Kommune er myndighed, når det gælder vandforsyning og kloakering, og derfor er det kommunens planer, der er afgørende for graveprojekterne. Hvis fx kommunen har vedtaget, at regnvand og spildevand skal adskilles i hver sin kloak i dit område, ligger den beslutning fast. Det er ikke noget, vi har bestemt - det er fastlagt gennem kommunens spildevandsplaner. 

Når det gælder vandforsyning, er det Skanderborg Kommunes drikkevandsplaner, der er afgørende for projekter, reparationer og vedligehold af drikkevandssystemet. 

Læs mere om kommunens myndighedsrolle i Miljøbeskyttelsesloven, § 28.

Tilslutning og tilslutningspligt

Det er også Skanderborg Kommune, der har fastlagt de vilkår, der gælder for tilslutning til vandforsyning og kloak - herunder også hvem, der skal tilsluttes, og hvem der skal have fx en bundfældningstank. 

Alt arbejde, der udføres på vand- og spildevandsledningerne på din grund, skal udføres af en autoristeret vvs- eller kloakinstallatør.

Du ejer og er ansvarlig for spildevandsledningen fra og med skelbrønd og ind i dit hus, og du ejer og er ansvarlig for drikkevandsledningen fra stikledningen i skel og ind i huset - dog er selve vandmåleren vores ejendom. 

Trykprøvning af vandledninger

Hvis vi er i tvivl om, om din vandledning er i god stand, kan vi sætte tryk på den, så vi kan opdage eventuelle utætheder. Det er dig som husejer, der ejer vandledningen på din grund, så det er også dig, der er ansvarlig for, at ledningen er i god stand og kan klare det tryk, der er på drikkevandet. Hvis ledningen ikke kan klare trykprøvningen, er det også dig som husejer, der står for udskiftning og reparation. 

Det fremgår af Vandforsyningslovens § 50.

Vi giver dig altid et varsel, inden vi trykprøver din vandledning. Hvis du er i tvivl om, om ledningen kan klare prøven, kan det være en god idé at få en autoriseret vvs-installatør til at se på ledningen og vurdere, om den skal skiftes, inden vi sætter tryk på den - så undgår du, at der går hul på ledningen. 

Fotografering af din ejendom

I forbindelse med graveprojekter fotograferer vi facaden på dit hus. Det gør vi, så både du og vi har klar dokumentation for, om eventuelle revner eller sætningsskader stammer fra graveprojektet. 

Vi har bemyndigelse til at fotografere dit hus i følge Lov om Miljøbeskyttelse, § 87.

Forundersøgelser som fotografering skal varsles i forvejen, jf. Lov om offentlige veje § 99.
Varslingen sker ved, at du modtager et brev fra os. 

Mangelfuld fundering

Det er som husejer din pligt at sørge for, at dit hus er ordentligt funderet - altså at sokkel og fundering overholder bygningsreglementet. 

Hvis sokkel og fundering ikke er i orden, kan vi ikke erstatte skader på bygninger opstået i forbindelse med graveprojekter.

Læs mere i Byggeloven, kapitel 2, § 12, stk. 1 og 2.

Erstatning ved skader

Hvis du mener, at dit hus er blevet skadet ved vores graveprojekt, skal du :

  • Kontakte eget forsikringsselskab og oplyse os om dette med policenummer.
  • Anmelde dit krav til os skriftligt med begrundelse, dokumentation, Evt. overslag / tilbud m.m.
  • Anmelde kravet senest et år efter at graveprojektet er afsluttet

Vibrationsmåling

I forbindelse med nogle graveprojekter kan maskinerne give rystelser i husene. Vi monterer ofte vibrationsmålere i forbindelse med graveprojekter med særlig risiko for vibrationer. Målerne registrerer rystelserne fra maskinerne og giver en alarm, hvis vibrationerne bliver så voldsomme, at de kan skade bygningerne. 

For at vi kan kan kontrollere rystelserne, skal vi skrue et lille rør ind i muren på dit hus. Røret er kun godt et par centimeter lang og ligner en metal-rawplug, og vi bruger det til tilslutning af vibrationsmåleren. Vi skal nok spørge dig, inden vi borer i dit hus.