Gå til indhold

Vandanmeldelse

Inden der udføres autoriseret vvs-arbejde på en ejendoms vandinstallationer fra stikledningen til og med måleren, skal installatøren indsende en vandanmeldelse til os.

Udfyld formularen og tryk på "Indsend".

Alle installationer til husholdningsforbrug skal udføres efter mediumkategori 2 med synlig kontrollerbar kontraventil. Passtykke kan udleveres ved henvendelse til Skanderborg Forsyning, Vandforsyningen.

Ejeroplysninger

Installationsoplysninger

Skriv matrikelnummer, hvis ejendommen ikke har fået tildelt adresse. Matrikelkort/beliggenhedsplan af hele området skal vedlægges.

Installatøroplysninger

Vedrørende

(udfyldes kun ved "erhverv")
(PE, PN10)
(skriv antal boligenheder)
(liter pr. sekund)
(kubikmeter)

Bemærkninger

Vedhæft filer

Tegninger, kort, matrikelplaner mv.

Godkend og indsend