Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Vandanmeldelse

Inden der udføres autoriseret vvs-arbejde på en ejendoms vandinstallationer fra stikledningen til og med måleren, skal installatøren indsende en vandanmeldelse til os.

Udfyld formularen og tryk på "Indsend".

Alle installationer til husholdningsforbrug skal udføres efter mediumkategori 2 med synlig kontrollerbar kontraventil. Passtykke kan udleveres ved henvendelse til Skanderborg Forsyning, Vandforsyningen.

Ejeroplysninger

Installationsoplysninger

Skriv matrikelnummer, hvis ejendommen ikke har fået tildelt adresse. Matrikelkort/beliggenhedsplan af hele området skal vedlægges.

Installatøroplysninger

Vedrørende

(udfyldes kun ved "erhverv")
(PE, PN10)
(skriv antal boligenheder)
(liter pr. sekund)
(kubikmeter)

Bemærkninger

Vedhæft filer

Tegninger, kort, matrikelplaner mv.

Godkend og indsend