Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære vandforbruger,
En mindre driftsforstyrrelse på vandværket kan give misfarvet drikkevand.
Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig, så du kan trygt drikke vandet.
Vi er i fuld gang med at udbedre driftsforstyrrelsen, men der kan gå op til et døgn før misfarvningen forsvinder.
Læs mere på https://www.skanderborgforsyning.dk/drikkevand/driftsforstyrrelser/misfarvet-vand
Venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

Til installatører

Inden du som installatør går i gang med vvs- eller kloakprojekter i vores forsyningsområde, er der nogle retningslinjer, du skal følge.

I forbindelse med graveprojekter på offentlige arealer, skal den ansvarshavende entreprenør indhente oplysninger om placering af ledninger i Ledningsejerregistret – LER.
Det er ikke nødvendigvis alle ledninger og placeringer, der er fuldt opdateret i LER. Hvis du synes, der mangler oplysninger, er du velkommen til at kontakte Skanderborg Forsyning.

Inden du graver i vejen, skal du søge gravetilladelse hos Skanderborg Kommune via virk.dk.
Klik her for at læse mere. 

Hvis du skal grave i en statsvej, skal du søge om gravetilladelse hos Vejdirektoratet
Klik her for at læse mere.

Inden du udfører vvs-arbejde på stikledninger frem til og med pumpen, skal du udfylde en vandanmeldelse og indsende til os. 

Skanderborg Forsyning fører tilsyn med målerinstallationer og jordledninger. Hvis du i forbindelse med en opgave har brug for at bestilling af syn, skal du udfylde vores kontaktformular.

Alle installationer til husholdningsforbrug skal udføres efter mediumkategori 2 med synlig kontrollerbar kontraventil. Passtykke kan udleveres ved henvendelse til os.

Download folder om retningslinjerne for installation og tilslutning til vandforsyningen (pdf).