Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære vandforbruger,
En mindre driftsforstyrrelse på vandværket kan give misfarvet drikkevand.
Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig, så du kan trygt drikke vandet.
Vi er i fuld gang med at udbedre driftsforstyrrelsen, men der kan gå op til et døgn før misfarvningen forsvinder.
Læs mere på https://www.skanderborgforsyning.dk/drikkevand/driftsforstyrrelser/misfarvet-vand
Venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

Priser for erhverv

Vi har særlige priser for erhvervskunder, der bruger vand og afleder spildevand.

Prisen for erhvervsmæssigt drikkevand og spildevand varierer efter, hvor meget vand der bruges i virksomheden. 

Hvis I bygger en ny erhvervsejendom, varierer prisen for tilslutning også efter, hvor meget vand, der skal bruges i virksomheden.

Se de aktuelle priser i vores takstblad.

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag fra erhverv - herunder landbrug 
Der skal ikke betales vandafledningsbidrag af vand, der indgår i produktionen, eller af anden grund ikke sendes i kloaksystemet.
For landbrug kan der gives nedsættelse af vandafledningsbidraget for ejendomme, der er noteret med landbrug som erhverv.
Ansøgning om fritagelse sendes til Skanderborg Forsyning for godkendelse. Du skal dokumentere den mængde, der ønskes fritagelse for.

Serviceydelser
Vi kan hjælpe med forskellige serviceydelser som udskiftning af vandmåler, byggevand eller nødpumper. 

Se priserne i takstbladet.