Gå til indhold

Udfyld / indsend vandanmeldelse

Du skal indhente tilladelse hos Skanderborg Forsyning, inden du går i gang med installationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven - altså nybyggeri og større renoveringsopgaver.
Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, der må udføre arbejde med vandinstallationer og jordledninger mm.

Tilslutningsbidrag
Når nye udstykninger og huse skal kobles på vandledningerne, koster det et tilslutningsbidrag. 

Hvad prisen er, afhænger af boligtype, dimensionerne på vandledningerne og flere andre faktorer. Se priserne på denne side, hvor du finder vores takstblad og kontakt os for at få den præcise pris på netop dit byggeprojekt. 

Vandanmeldelse
Vi skal modtage en vandanmeldelse fra en autoriseret vvs-installatør, inden han må gå i gang med:

  • Tilslutning af nye vandinstallationer til en ejendom
  • Etableringen af nye, nedlægning eller ændring af jordledning / vandstikledning
  • Nedtagning af vandmåler
  • Ændring af vandmålerinstallation
  • Væsentlige vandinstallationsændringer

Ved nye tilslutninger etablerer vi en stikledning seneste 4 uger efter tilslutningsbidraget er betalt.

Opsætning af vandmåler
Der skal altid monteres en vandmåler i en ejendom for at måle ejendommes vandforbrug.
Opsætning af vandmåler skal foretages af Skanderborg Forsyning. Kontakt os på 87 93 93 93 eller med vha. kontaktformularen her på siden.

Henvendelsen skal være sendt inden kl. 12.00 mindst én arbejdsdag før vandforsyningens fremmøde. Vær opmærksom på, at vvs-installatøren skal være til stede ved opsætningen. 

Måleren skal altid være monteret inden indflytning. 

Byggevandsinstallation og måler
Alle byggevandstilslutninger, både enfamiliehuse og større byggeri, skal forsynes med byggevandsmåler og en afspærrings- og kontraventil.
Ved nybygning af enfamiliehus i nyudstykkede områder opkræves der ikke betaling for byggevand, da dette er inkluderet i tilslutningsafgiften.
Ved renovering og nyopførelse af bolig på matrikel med allerede etableret vandstik, skal den eksisterende vandmåler bruges som byggevandsmåler. Der betales normal vandtakst for byggeperioden.
Skanderborg Forsyning leverer og monterer byggevandmåler med indbygget kontraventil.