Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Spar på vandet og undgå vandspild

Få gode råd til hvordan du nedsætter dit vandforbrug, så du kan spare penge og gavne miljøet på samme tid.

Rent vand er en vigtig ressource og det bidrager til den værdi, hvis du tænker over hvordan du bruger rent vand i dagligdagen.

Skanderborg Forsyning leverer rent vand til omkring 7000 og håndterer spildevand for alle husstande i kommunen. Spildevandstaksten følger vandforbruget, og du sparer derfor både på udgifter til drikkevand og spildevand, hvis du sparer på vandforbruget.

Vi har samlet nogle gode vandspareråd her og du kan finde flere på vandetsvej.dk, som samler viden om vand fra en række store forsyningsselskaber i Danmark.

Vi anbefaler at du holder løbende øje med dit vandforbrug. Din vandmåler kan nemlig hjælpe dig med at undgå ubehagelige overraskelser, hvis et utæt rør eller toilet sender dit vandforbrug og dermed også din regning i vejret. Hvis du har en fjernaflæst måler kan du følge dit forbrug på selvbetjeningsløsningen MinForsyning . Ellers kan du selv aflæse måleren og notere tallet ned, f.eks. én gang om ugen.

Langt de fleste af vores vandforbrugere har en vandmåler, der ved hjælp af akustik kan fornemme en mulig lækage. I så fald advarer måleren ved at blinke med teksten "LEAK" eller "BURST".

Du kan følge dit vandforbrug på to måder, enten på selvbetjeningsløsningen MinForsyning eller ved at notere dit vandforbrug ned én gang om ugen og følge udviklingen.

En stor del af vores vandforbrugere har fjernaflæste vandmålere på antennenetværk, der automatisk indberetter forbrug løbende til Skanderborg Forsyning. I givet fald kommer data ind på MinForsyning, hvor du kan logge ind og se det.

Hvis du på MinForsyning kan se mange daglige aflæsninger af vandforbruget, er du på antennenetværket, og du kan sammenligne over tid og få en indikation på, om dit forbrug er steget unaturligt meget.

Hvis du ikke er på antennenetværket, kan du aflæse din måler en gang om ugen eller et andet fast interval og skrive aflæsningen ned, så du kan holde øje med udviklingen over tid.

Hvis du oplever, at dit forbrug er steget uforklarligt, anbefaler vi, at du går din private vandinstallation igennem. Hvis du ikke selv kan finde årsagen, skal du søge hjælp hos et autoriseret VVS-firma.

På badeværelset

  • Tag brusebad i stedet for karbad og monter et sparebrusehoved. Selvom brusebade er mere økonomiske end karbade, bruger bruseren stadig 8-12 liter vand per minut.
  • Brug så ofte som muligt det lille skyl på toilettet, forskellen på stort og lille skyl er som regel tre liter på et vandsparetoilet.
  • Luk for vandhanen, mens du børster tænder, og for bruseren, mens du sæber dig ind.

I køkkenet

  • Sæt spareperlator på din vandhane. En perlator er et filter, der blander luft i vandet, så du bruger mindre vand ved samme effekt.
  • Skyl grøntsager i en balje vand frem for under den rindende vandhane. Så kan du også bruge vande bagefter til fx at vande haven med.
  • Vask op i en balje frem for under rindende vand og skyl ikke service, før det kommer i opvaskemaskinen - du kan nøjes med at skrabe madresterne af, før de kommer i maskinen.

Ved tøjvask

  • Vælg den mest energirigtige vaskemaskine, når du alligevel skal skifte den gamle.
  • Fyld altid vaskemaskinen op.
  • Vask tøjet på lavest nødvendige temperatur og fravælg forvask - det er sjældent nødvendigt.
Brug regnvand i stedet for drikkevand i haven

Du kan spare mange liter drikkevand ved at opsamle regnvand i regnvandstønder og bruge det til at vande med i tørre perioder, eller ved at anlægge haven, så den udnytter regnvandet. 

Størstedelen af vores forbrugere har en Multical 21 (billedet) eller FlowIQ 2200. Begge vandmålere er fjernaflæste, som bliver aflæst via vores antennenetværk eller ved såkaldt drive by, hvor vi passerer huset med en måler, der kan aflæse på kortere afstand. Aflæsning via antennenetværk sker mange gange dagligt, mens drive by-aflæsning bliver udført ca. hvert kvartal. 

Måler, der ikke kan fjernaflæses

Hvis du har en vandmåler, der ligner den på billedet herover, har du en "vingehjulsmåler", som fungerer mekanisk og ikke digitalt. Den type målere kan vi ikke fjernaflæse, så du skal selv aflæse og indtaste dit vandforbrug en gang om året. 

Når du indtaster din aflæsning, skal du bruge dit kundenummer og dit måler- eller fakturanummer. Du finder numrene på din regning - se mere her