Gå til indhold

Partnerskaber giver løsninger til gavn for forbrugere, virksomheder og vandmiljøet

AquaGlobe er Skanderborg Forsynings udviklingsplatform og videns- og formidlingscenter. Her udvikler vi fremtidens vandløsninger i samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og lokalsamfundet. Samtidig formidler vi viden om udfordringer og løsninger.

Skanderborg Forsyning starter løbende nye projekter i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere, som kan styrke vores drift og den strategiske udvikling af Skanderborg Forsynings kerneopgaver. Det gør vi fordi vores erfaringer viser, at projekter, som bliver udviklet og udført i partnerskaber, skaber gode og langsigtede løsninger.

Forsyningen bliver således gennem sine aktiviteter til både en læringsplatform såvel som et sted, hvor nye løsninger og teknologier kan blive udviklet, testet og evalueret. 

Udviklingsprojekter skabt i samarbejde

Herunder ses eksempler på en række innovationsprojekter. Du kan læse mere om dem på vores Storymap ved at klikke på linket tilhørende de enkelte projekter.


Sikkert Søbad II: Knudsø

Sikkert Søbad II: KnudsøI opfølgeren til projektet Sikkert Søbad I udvikler Skanderborg Forsyning i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, NIRAS og Aquasense en teknologi, der i realtid kan overvåge badevandskvaliteten i Knudsø og varsle badegæster, når grænseværdier for alger og bakterier bliver overskredet.

 

Sikkert Søbad: Skanderborg Sø

Innovationsprojekt sikrer rent badevandI 2018 afsluttede Skanderborg Forsyning innovationsprojektet Sikkert Søbad sammen med Teknologisk Institut, Kilian Water, Stjernholm A/S, Amphi-Bac og Aalborg Universitet. Projektet undersøgte overløb af urenset spildevand fra kloaker til Skanderborg Sø ved kraftige regnskyl, samt hvordan det påvirker badevandskvaliteten. Konklusionen blev, at badevandet i Skanderborg Sø er af rigtig god kvalitet.


Fra Sortesø til Svanesø

En sø under forvandlingSvanesø var tidligere kendt som Sortesø, og blev i mange brugt til udledning af urenset spildevand, hvilket gennem årene medførte, at over 70 tons fosfor samlede sig i slam på søbunden. Skanderborg Forsyning indledte derfor et projekt med oprensning af søen i samarbejde med kommunen og en række partnere for at genetablere naturen. Ved hjælp af en flydende kæmpestøvsuger blev i alt 20.000 kubikmeter forurenet slam fra bunden af søen opsamlet og sendt til rensning.