Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære vandforbruger,
En mindre driftsforstyrrelse på vandværket kan give misfarvet drikkevand.
Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig, så du kan trygt drikke vandet.
Vi er i fuld gang med at udbedre driftsforstyrrelsen, men der kan gå op til et døgn før misfarvningen forsvinder.
Læs mere på https://www.skanderborgforsyning.dk/drikkevand/driftsforstyrrelser/misfarvet-vand
Venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

Hvad gør du, hvis der er rotter i din kloak?

Hvis du ser rotter eller har mistanke om, at der er rotter i kloakken, har du pligt til at anmelde det til Skanderborg Kommune.

Rotter er sky og intelligente dyr. Det kan derfor være svært at vide sig sikker på, om der er rotter i kloakken - det er nemlig sjældent, man ser dem. Rotter trives fint i kloakker, især kloakledninger af ældre dato.  

Rotter efterlader sig spor

Rotter er nemmest at opdage gennem de tegn og spor, som de efterlader sig.

 • Cylinderformede ekskrementer.
  De er sorte eller brunlige, ca. 6 mm. tykke og 17 mm. lange. Husmusens er derimod ikke længere end 6 mm. 

 • Huller i jorden ved kloakdæksler eller riste.
  Rotter kan underminere overfladen, så synkende fliser på terrassen eller asfalt i indkørslen kan også afsløre, at der er rotter på spil.

 • Gnavede huller i døre, paneler, vægge og gulve.
  Et rottehul vil typisk være 5-12 cm i diameter. Til sammenligning er et musehul ofte blot 2 cm.

 • Pibe- og kradselyde.
  Disse kan også stamme fra mus eller mår, men hvis der også kommer små skrige- og hvinelyde, er det med stor sandsynlighed rotter, der er på besøg.

Undgå rotter

Det kan være svært at undgå rotter i kloakken, men der nogle ting du kan gøre:

 • Lad være med at hælde stegefedt og andre fedtstoffer i kloakken.
  Lugten tiltrækker rotter. Hæld i stedet fedtstoffet i fx en gammel mælkekarton, lad det køle af og læg det i skraldespanden. Eller lad panden køle af, inden du skraber fedtet af og smider det væk. 

 • Luk skraldespanden.
  Hvis der er rotter i området, vil fri adgang til madaffald lokke dem til dit hus. 

 • Montér en rottespærre
  Du kan købe en rottespærre, der f.eks. kan monteres i din skelbrønd, så rotterne ikke kan trænge ind i dine kloakledninger. Tal med en vvs-installatør om, hvad der er den bedste løsning for dig. 

 • Tjek kloakken og udskift gamle rør.
  Rotter kan godt lide utætte kloakledninger - helst møre betonrør. Det giver dem fri bevægelighed.

Har du mistanke om, at rotterne bor i utætte kloakledninger på din grund, kan du få en autoristeret kloakmester til at tjekke ledningerne med et kamera. Husk, at du selv skal betale for undersøgelser, udskiftninger og reparationer foretaget i den del af kloakken, der ligger på din egen grund (inkl. skelbrønden).

Hvis problemet er i vores del af ledningsnettet, skal kloakmesteren kontakte os - hvis han undersøger eller reparerer vores ledninger uden at spørge os først, er det dig som grundejer, der kommer til at hænge på regningen.