Gå til indhold

Vandforsyningen lukker for vandet torsdag d. 15. november kl. 11:00 i området omkring Skanderborg: Jernbanevej, Krøyer Kielbergs Vej, Regnbuevænget pga. planlagt reparation. Vi forventer, at der igen er vand omkring kl. 12:00. Vi beklager ulejligheden.

Priser - spildevand

Selv om du får dit drikkevand fra et privat vandværk, er du spildevandskunde hos Skanderborg Forsyning, når du bor i Skanderborg Kommune. Derfor får du en regning fra os.

Hvor meget, du skal betale for dit spildevand, afhænger af dit vandforbrug. Du er automatisk sat til at aflede samme mængde spildevand som den mængde drikkevand, du bruger. Hvis du vil spare på din spildevandsregning, skal du altså gøre det ved at bruge mindre vand. 

Din betaling for spildevandet går til at vedligeholde og udvikle kloaksystemet i Skanderborg Kommune - og til at rense spildevandet, inden det ledes tilbage til naturen.

Priser 2018:

Vandpriser ved Skanderborg Forsyning

Erhvervskunder

Hvis du har en virksomhed og bruger vandet i produktionen, kan du søge om nedsættelse af vandafledningsbidraget for det vand, du ikke leder i kloakken. Det gælder blandt andet for landbrug, der bruger drikkevand til dyr.

Se mere om ordningen.