Gå til indhold

Priser - spildevand

Selv om du får dit drikkevand fra et privat vandværk, er du spildevandskunde hos Skanderborg Forsyning, når du bor i Skanderborg Kommune. Derfor får du en regning fra os.

Hvor meget, du skal betale for dit spildevand, afhænger af dit vandforbrug. Du er automatisk sat til at aflede samme mængde spildevand som den mængde drikkevand, du bruger. Hvis du vil spare på din spildevandsregning, skal du altså gøre det ved at bruge mindre vand. 

Din betaling for spildevandet går til at vedligeholde og udvikle kloaksystemet i Skanderborg Kommune - og til at rense spildevandet, inden det ledes tilbage til naturen.

Se prisen for vand og spildevand her

Erhvervskunder

Hvis du har en virksomhed og bruger vandet i produktionen, kan du søge om nedsættelse af vandafledningsbidraget for det vand, du ikke leder i kloakken. Det gælder blandt andet for landbrug, der bruger drikkevand til dyr.

Se mere om ordningen.