Gå til indhold

Separering af regnvand og spildevand

I disse år er Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i gang med at forny kloaksystemet, så regnvandet skilles fra spildevandet.

Det gør vi for at undgå at bruge ressourcer på at rense det rene regnvand på renseanlæggene – og for at indrette vores kloakker, så de bedre kan håndtere skybrud, som vi får flere af i fremtiden.

Du skal separere regnvand og spildevand på din egen grund. Når vi separerer kloakkerne i vejen, kobler vi din spildevandsledning på vores og gør klar til, at du kan lede dit regnvand i vores regnvandsledning.

Vi sørger for at informere dig i god tid, inden vi går i gang med at separere kloakken i din vej.

Når vi adskiller regnvand fra kloakvand, burde det forebygge problemer med spildevand i kældre ved skybrud. Men på grund af utætte rør og mulige fejlkoblinger af gamle rør i dit nabolag er der stadig en risiko for, at regnvand kan trænge ind i spildevandsledningerne og føre til oversvømmelse.

Hvis du har gulvafløb eller toiletter i kælderen, som ligger under vejniveau, kan det derfor være en god idé at sikre afløbene med en pumpe eller en såkaldt højvandslukke, som forhindrer spildevand i at løbe baglæns i systemet. Spørg en kloakmester hvad der er den rigtige løsning i dit hus.

Kloaksystemet FØR separering

Kloaksystemet EFTER separering