Gå til indhold

Vandforsyningen lukker for vandet torsdag d. 15. november kl. 11:00 i området omkring Skanderborg: Jernbanevej, Krøyer Kielbergs Vej, Regnbuevænget pga. planlagt reparation. Vi forventer, at der igen er vand omkring kl. 12:00. Vi beklager ulejligheden.

Er kloakken stoppet til?

Hvad gør du, hvis kloakken er stoppet? Og hvem har ansvaret for at rense en stoppet kloak?

Hvis vandet trækker langsomt ud af afløb i vask, bruser eller toilet, kan det være fordi, at kloakken er stoppet til. Det kan også skyldes, at det enkelte afløb er stoppet og skal renses (prøv at hælde kogende vand i afløbet), men hvis alle afløb i huset fungerer dårligt, er problemet i kloakken.

Vær opmærksom på, at det har stor betydning for rensning af kloakken og betalingen bagefter, om problemet er i din del af kloakledningen – eller i forsyningens del. Det kan du hurtigt undersøge ved at kigge i din skelbrønd:

Hvis der ikke er spildevand i din skelbrønd, betyder det at kloakken er stoppet mellem dit hus og skelbrønden – altså på din del af kloakledningen. Så skal du selv sørge for at få en kloakmester til at spule ledningen, og det er også dig, der skal betale for det.

Hvis der står vand i skelbrønden, kan vandet ikke løbe fra dine rør og ud i forsyningens, og så er det altså os, der står for rensningen og udgifterne.

Vær opmærksom på, at kloakmesteren IKKE må rense forsyningens kloakledningen uden at kontakte Skanderborg Forsyning først på tlf. 87 93 93 93. Hvis kloakmesteren renser forsyningens kloakledninger uden at kontakte os, er det dig som grundejer, der er forpligtet til at betale for rensningen.