Gå til indhold

Til leverandører

Levering af varer

Pakker eller andre leverancer skal markeres tydeligt navnet på den person hos os, som varen er bestilt af.
Vær opmærksom på leveringsadresse – om det er ved administrationen og centralrenseanlægget på Døjsøvej i Skanderborg, eller om det på et af vores renseanlæg eller vandværker.

EAN og CVR

Fakturaer til Skanderborg Forsyning a/s skal sendes elektronisk. Vores medarbejdere, som bestiller en vare ved jer, oplyser hvilket EAN-nummer regningen skal faktureres på.

EAN-numre:

Kunder og Forretning (administration og økonomi): 57 90 00 18 99 646

Projekt og Udvikling (anlægsprojekter m.v.): 57 90 00 18 99 653

Drift vand: 57 90 00 18 99 660

Drift spildevand: 57 90 00 18 99 677

CVR nummer: 32 66 69 06

Hvis du ikke selv kan sende fakturaer elektronisk, kan du benytte www.virk.dk eller købe servicen f.eks. ved et scanningsbureau.