Gå til indhold

Vandforsyningen lukker for vandet torsdag d. 15. november kl. 11:00 i området omkring Skanderborg: Jernbanevej, Krøyer Kielbergs Vej, Regnbuevænget pga. planlagt reparation. Vi forventer, at der igen er vand omkring kl. 12:00. Vi beklager ulejligheden.

Priser - erhverv

Vi har særlige priser for vand og spildevand til erhvervskunder.

Prisen varierer også efter, hvor meget vand der bruges i virksomheden. 

Hvis I bygger en ny erhvervsejendom, varierer prisen for tilslutning også efter, hvor meget vand, der skal bruges i virksomheden.

Se de aktuelle priser i vores takstblad.

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag fra erhverv - herunder landbrug 
Der skal ikke betales vandafledningsbidrag af vand, der indgår i produktionen, eller af anden grund ikke sendes i kloaksystemet.
For landbrug kan der gives nedsættelse af vandafledningsbidraget for ejendomme, der er noteret med landbrug som erhverv.
Ansøgning om fritagelse sendes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed for godkendelse. Du skal dokumentere den mængde, der ønskes fritagelse for.

Serviceydelser
Vi kan hjælpe med forskellige serviceydelser som udskiftning af vandmåler, byggevand eller nødpumper. 

Se priserne i takstbladet for serviceydelser.