Gå til indhold

Ny skov giver liv og rent vand ved Anebjerg

I Anebjerg, det nye boligområde mellem Højvangen og Stilling-Gram, gør et stort regnvandsbassin og et vandløb regnvand til en rekreativ oplevelse for folk i området.

Samtidig er vandsystemet i stand til at håndtere kraftige regnskyl, og en nyplantet skov beskytter grundvandet i området.

Meget af regnen vil falde over den skovrejsning, Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning gik i gang med i 2009. Skoven, der har fået navnet Anebjerg Skov, har blandt andet til formål at holde på regnvandet, så det siver ned til grundvandet til senere indvinding og produktion af drikkevand.

Det regnvand, der kommer til at falde på hustage, terrasser, veje og indkørsler vil blive ledt til regnvandsbassiner og åbne vandløb, som borgerne kan få stor glæde af. Vandet vil tiltrække et rigt fugleliv, det bliver flot at kigge på, og det vil skabe variation i landskabet afhængigt af vandmængden, der forandrer sig i takt med nedbøren.