Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Ny skov giver liv og rent vand ved Anebjerg

I Anebjerg, det nye boligområde mellem Højvangen og Stilling-Gram, gør et stort regnvandsbassin og et vandløb regnvand til en rekreativ oplevelse for folk i området.

Samtidig er vandsystemet i stand til at håndtere kraftige regnskyl, og en nyplantet skov beskytter grundvandet i området.

Meget af regnen vil falde over den skovrejsning, Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning gik i gang med i 2009. Skoven, der har fået navnet Anebjerg Skov, har blandt andet til formål at holde på regnvandet, så det siver ned til grundvandet til senere indvinding og produktion af drikkevand.

Det regnvand, der kommer til at falde på hustage, terrasser, veje og indkørsler vil blive ledt til regnvandsbassiner og åbne vandløb, som borgerne kan få stor glæde af. Vandet vil tiltrække et rigt fugleliv, det bliver flot at kigge på, og det vil skabe variation i landskabet afhængigt af vandmængden, der forandrer sig i takt med nedbøren.