Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Byggemodninger

Bygherrer, som vil byggemodne arealer i Skanderborg Kommune, som ikke tidligere er vand- og spildevandsforsynet, skal følge vores byggemodningsvejledning, som beskriver hele processen fra ønske om udvikling af et areal til at der er etableret forsyningsinfrastruktur frem til arealet. Find vejledningen her på siden.

Indbyggertallet i Skanderborg Kommune vokser og mængden af byggemodninger følger med. Derfor har Skanderborg Forsynings professionaliseret og ensartet samarbejdet med bygherrer og processen i forbindelse med byggemodninger. 

I denne folder finder du vores byggemodningsvejledning, som beskriver procedurer og retningslinjer for etablering af kloak- og vandforsyning i områder, der byggemodnes inden for Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde, blandt andet:

  • Planlægning
  • Byggemodningsaftale
  • Projektering
  • Udførsel
  • Afslutning
  • Klimatilpasning af nye områder