Gå til indhold

Byggemodninger

Her på siden kan du få styr på processen i forbindelse med vandforsyning og afløbsprojekter i udstykningerne. Du kan også se, hvor vi byggemodner, samt hvor langt vi er i processen.

Som et led i Skanderborg Forsyningsvirksomheds strategi og den udvikling der har været i form af en firdobling af byggemodninger i forsyningsområdet, har Skanderborg Forsyningsvirksomhed yderligere professionaliseret arbejdet med byggemodninger. Der er i den forbindelse indført nye krav og standarder, som alle bliver beskrevet i følgende vejledning.

Vi har lavet en folder, der fortæller mere om projektering af en byggemodning, som bl.a. indeholder:  

 • Planlægning
 • Byggemodningsaftale
 • Projektering
 • Udførsel
 • Afslutning
 • Klimatilpasning af nye områder

 

Igangværende Byggemodninger

  

Østergårdsalle i Hørning

24 parceller

Entreprenør: Midt-Jord A/S

Opstart: Primo februar og aflevering ultimo maj.

Se plan her.

 

Anebjerg, hjørnet af Stilling landevej/Virringvej

18 parceller + 1 stormatrikel

Lokalplan 1098

Entreprenør: Brdr Møller

Bygherre: Privat byggemodner og Skanderborg Andelsboligforening

Udbudt i vinteren 2017 - færdig sommer 2018

Skanderborg Forsyning spildevands- og regnvandskloakerer samt laver forsinkelsesbassin.

Se plan her.

 

Skovby Nygård, Ellens Høj, etape 1

29 parceller

Lokalplan: 1107

Entreprenør: Gert Møller

Bygherre: Privat byggemodner

Udbydes i vinteren 2017 - færdig forår/sommer 2018

Skanderborg Forsyning spildevands- og regnvandskloakerer samt laver forsinkelsesbassin.

Udbydes i samarbejde med udstykker.

Se plan her.

 

Kærvej

Byggemodning Kærvej

21 parceller

Lokalplan: 44

Entreprenør: KM maskiner

Bygherre: Huscompagniet

Udbudt i vinteren 2018 - færdig forår/sommer 2018

Skanderborg Forsyning spildevands- og regnvandskloakerer samt laver forsinkelsesbassin.

 

Kommende udstykninger

Anebjerg, Anebjerggårdsvej

Lokalplan 1092

50 parceller

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S udbyder kloak til 3-5 entreprenører i fællesudbud med udstykkerne (Hørning Grunde / Hybel Huse) primo april og afsluttes i sommeren/efteråret.

Se plan her.

Ved spørgsmål kontakt venligst:

 • Jakob Højer Andersen
  Ingeniør

  Tlf. 87 93 93 69

  Mail: jha@skanderborgforsyning.dk