Gå til indhold

Vores klima ændrer sig

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Vi får flere og kraftigere skybrud, og det er en udfordring at holde de store regnmængder ude af huse og kældre. Det kræver, at vi planlægger vores boliger, veje og byer på en ny måde.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har lavet en klimatilpasningsplan, som dels kortlægger udsatte områder ved ekstrem regn, og dels giver forslag til, hvordan vi kan håndtere skybrud fremover.

Vi er i fuld gang med at lave separate kloakledninger rundt i kommunen, så regnvand og spildevand ikke bliver blandet.
Det gør vi af to årsager:

  • for at undgå at bruge ressourcer på at rense rent regnvand
  • for at undgå, at spildevand bliver blandet i de oversvømmelser, der opstår, når det regner meget.


Vi er også i gang med forskellige projekter, hvor vi bruger nye metoder til at håndtere ekstreme mængder regn. Det gør vi blandt andet med åbne regnvandskanaler, regnvandssøer eller belægninger, som regnen kan trænge igennem. Fællesbetegnelsen for den slags projekter er ”klimaprojekter”. Ud over at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at udnytte værdien i regnvand ved f.eks. at skabe nye byrum.

Find en oversigt over klimaprojekter her.