Gå til indhold

Regnvand på din grund

Regnvand er værdifuldt.
Ikke kun for planter, men det kan bruges til at skabe liv i haven, i parken og i byen – og du kan også bruge det i dagligdagen.

 

Skanderborg Forsyning har været med til at udarbejde Magasinet Boligforbedringer, der udgives til boligejere i Skanderborg Kommune i april 2016.

Her kan du bl.a. læse om, hvordan du som boligejer kan udnytte de øgede regnmængder på en positiv måde ved at bruge regnvandet til at få mere liv i haven.  

Du kan bladre i magasinet og få inspiration lige her:

Magasinet Boligforbedringer

Gem regnvandet
Den nemmeste måde at opsamle regnvand på, inden det løber i kloakken, er med en regnvandstønde - og den kræver ikke tilladelse at sætte op. Tønderne kan rumme fra 200 til 1000 liter, og et normalt hustag kan hvert år levere mellem 50-75.000 liter gratis vand, som er glimrende til at vande blomster og planter med.

Klimaforandringerne betyder ikke kun flere og kraftigere skybrud - det betyder også længere tørkeperioder, og med regnvandstønder kan du gemme regnvand til de tørre dage. 

Læs mere om regnvandstønder.

Lav et regnbed
I det lavest beliggende hjørne af haven kan du lave et regnbed og lade vandet løbe i små, åbne vandløb fra nedløbsrøret. Regnbedet kan både opsamle regnvand og samtidig give plads til forskellige planter, der både trives i tør og meget våd jord.

Du skal være opmærksom på, at et regnbed er et nedsivningsanlæg (som en faskine), og derfor skal du søge tilladelse hos kommunen, inden du anlægger et regnbed.

Læs mere om regnbede.

Faskiner
En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvandet kan sive ned. Faskinen kan enten være lavet af sten eller af plastikkassetter, hvor vandet kan samle sig i hulrum, inden det siver ned i jorden.
Du skal søge kommunen om lov til at lave en faskine.

Læs mere om faskiner.

Vandrender
I stedet for at lade regnvandet løbe skjult nede i jorden, kan en åben vandrende give mere liv i haven. Du kan lave render med f.eks. sten, græs eller beton, eller du købe færdige løsninger. Langs kanalen kan du sætte planter, der kan tåle både tørke og store mængder vand, og hvis du bruger marksten, skaber du et levested for humlebier. Vandrenden skal ende i et regnbed eller en anden form for nedsivning.


En åben rende kan være med til at give mere liv i haven. FOTO: Jasmina Gabel.

Grøfter og lavninger
Ved at anlægge grøfter og lavninger i din have, får du nogle zoner, der kan fungere som buffer, når det regner rigtig meget. Hvis du sår en blomsterblanding og holder plæneklipperen væk fra området det meste af året, får du en blomstrende grøftekant, der kan tiltrække sommerfugle og insekter, der gavner din have.

Havebassiner
Med et bassin kan du gøre din have til et hjem for frøer, vandinsekter og fugle. Et bassin kræver en del arbejde og investering i starten, men der er penge at spare, hvis du bruger regnvand i stedet for at fylde det op med vandslangen.

Permeable belægninger
Fliser og asfalt forhindrer vandet i at trække ned i jorden. Derfor er det en god idé at tænke over belægningen, næste gang du skal lægge en indkørsel eller en terrasse. Gå efter flisebelægninger, som vandet kan sive igennem – en såkaldt ”permeabel belægning”.

Læs mere om permeable belægninger.

Grønne tage
Et grønt tag på skuret holder på regnvandet og giver plads til nye planter og insekter. Få din tømrer til at lægge taget. Så er du sikker på, at konstruktionen holder, og at der ikke trænger fugt igennem taget.

Læs mere om grønne tage.

Regnvandsanlæg
Med et regnvandsanlæg kan du opsamle regnvand og få en vvs-installatør til at koble det til vaskemaskiner og toiletter og på den måde spare på drikkevandet.

Læs mere om regnvandsanlæg.