Gå til indhold

Skybrud

Et skybrud er defineret som mere end 15 mm regn på 30 minutter. Når det regner så kraftigt, kan regnen ikke nå at trække ned i regnvandskloakken, og så søger vandet andre steder hen. Det gælder for dig om at undgå, at det ender i din kælder.

Der er nogle enkle, praktiske råd, du kan følge for at forebygge oversvømmelse i forbindelse med skybrud. Og så er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, hvis du skal bygge nyt hus, anlægge ny have, renovere din kælder eller dit kloaksystem.

Undgå oversvømmelse – her og nu:

 • Luk døre og vinduer og tjek, at listerne sluttet tæt til. Vær særlig opmærksom på døre og vinduer i kælderen.
 • Rens dine tagrender – og rens sandfanget, hvis du har sådan et ved dit nedløbsrør.
 • Rens riste og dræn ved huset.
 • Rens rendestensristen i vejen med en stiv kost og f.eks. en skruetrækker, så vandet kan trække væk.


Undgå oversvømmelse – på længere sigt:

 • Få en kloakmester til at lukke gulvafløb eller toiletter i kælderen, hvis du ikke har brug for dem.
 • Få en kloakmester til at montere højvandslukke eller pumpe på dine gulvafløb i kælderen, så spildevand ikke kan blive presset retur gennem kloakken og ind i din kælder.
 • Undgå at regnvand kan sive ind gennem vægge og gulve i kælderen – enten ved at tætne vægge og gulve, eller ved at lægge dræn ved huset.
 • Anlæg din have, så den skråner væk fra huset.
 • Vælg fliser og belægning, som vandet kan trænge igennem.


Hvis oversvømmelsen rammer:

 • Se om du kan forhindre vandet i at trænge ind i kælderen med f.eks. håndklæder eller sandsække.
 • Pas på elinstallationerne, hvor vandet er trængt ind.
 • Kontakt dit eget forsikringsselskab så hurtigt som muligt. Her kan du få hjælp til skadeservice og affugtning af kælderen.
 • Fjern dine ting fra kælderen.
 • Sørg for udluftning og brug gummistøvler og gummihandsker, når du tømmer kælderen for ting. Vandet kan indeholde spildevand og være sundhedsskadeligt.
 • Lad være med at smide vandskadede ting væk, før dit forsikringsselskab har opgjort skadernes omfang.
 • Tag gerne billeder undervejs.


Du er som husejer selv ansvarlig for at undgå vandskader i din kælder ved skybrud, så det er din egen forsikring, der skal dække skaden. Skanderborg Forsyning dækker kun skaderne hos dig, hvis der har været fejl eller forsømmelser i vores system. Hvis du mener, at det er tilfældet, skal du kontakte både dit eget forsikringsselskab og os, så vi sammen kan få dokumentation for, hvad der var skyld i oversvømmelsen.