Gå til indhold

Vores CO2-udledning

Skanderborg Forsyning opgør årligt virksomhedens teoretiske CO2-udledning i forbindelse med drift af renseanlæg og vandværker. Det gør vi for at opbygge viden og synliggøre muligheder for at reducere CO2-udledningen, så virksomheden kan komme i mål med en ambitiøs miljøindsats og hermed opnå CO2-neutral drift.

Kilder til CO2-udledning

Skanderborg Forsyning udleder CO2 fra driften af vandforsyning og renseanlæg. Især renseanlæggets processer, der understøtter biologisk rensning af spildevand, kræver et højt elforbrug. Således står renseanlæggene for 91 % af forsyningens samlede udledning. 

Kilderne til CO2-udledning kommer samlet set fra:

  • Forbrug (el, vand og varme)
  • Drivhusgasdannelse (N2O og CH4) i forbindelse med biologisk spildevandsrensning
  • Affald (ristegods, slam, okkerslam osv.)
  • Kemikalier i forbindelse med kemisk spildevandsrensning og videregående vandbehandling
  • Brændstof til medarbejdertransport

CO2-regnskabet opgør den årlige udledning

Skanderborg Forsyning kortlægger årligt virksomhedens teoretiske CO2-udledning i forbindelse med drift af renseanlæg og vandværker og samler kortlægningen i et CO2-regnskab. Det skal opbygge viden og synliggøre muligheder for at reducere udledningen, så virksomheden kan leve op til egne ambitioner på området.

CO2-regnskaberne bliver offentliggjort her på siden. 

Opsummering

CO2-udledningen i forbindelse med drift af renseanlæg og vandværker udgjorde i alt 3.817 tons CO2 2017, som faldt til 3.556 tons CO2 i 2018, mens det igen steg til 3.821 tons i 2019. 

Årstal CO2-udledning (tons)
Drift af renseanlæg Drift af vand Samlet
2017 3437,3 379,32 3816,6
2018 3162,43 393,64 3556
2019 3476,94 344,37 3821,31

 

Et fælles ansvar


Atmosfæren består primært af 78 % kvælstof (N2) og 21 % ilt (O2) samt en lille mængde sporgasser herunder CO2, som udgør 0,04 % af gas i atmosfæren. CO2-koncentrationen i atmosfæren er steget støt siden den industrielle revolution, hvilket er problematisk, da den stigende CO2-koncentration påvirker global opvarmning.

Metan (CH4) og Lattergas (N2O) er også sporgasser som påvirker global opvarmning, men disse omregnes typisk til CO2-ækvivalenter, for at kunne udtrykke den samlede effekt af drivhusgasser. Det er vigtigt, at virksomheder såvel som privatpersoner i en aktiv miljøindsats, arbejder med at reducere CO2-udledning for at sikre det globale klima.

Til trods for at Skanderborg Forsynings bidrag minimalt til den kommunale og nationale CO2-udledning, er det vigtigt at fokusere på CO2-reduktion i arbejdet med en ambitiøs miljøindsats. Der er øget fokus på CO2-reduktion fra nationale såvel som globale virksomheder og et samlet fokus fra adskillige virksomheder verden over, kan bidrage til en markant reduktion i den globale udledning. Skanderborg Forsyning ønsker at deltage i det fælles ansvar, og vil bidrag til CO2-reduktion.