Gå til indhold

Vores CO2-udledning

Atmosfæren består primært af 78 % kvælstof (N2) og 21 % ilt (O2) samt en lille mængde sporgasser herunder CO2, som udgør 0,04 % af gas i atmosfæren. CO2-koncentrationen i atmosfæren er steget støt siden den industrielle revolution, hvilket er problematisk, da den stigende CO2-koncentration påvirker global opvarmning.

Metan (CH4) og Lattergas (N2O) er også sporgasser som påvirker global opvarmning, men disse omregnes typisk til CO2-ækvivalenter, for at kunne udtrykke den samlede effekt af drivhusgasser. Det er vigtigt, at virksomheder såvel som privatpersoner i en aktiv miljøindsats, arbejder med at reducere CO2-udledning for at sikre det globale klima.

Kilder til CO2-udledning

Skanderborg Forsynings aktiviteter i forbindelse med drift af renseanlæg og vandforsyning giver ophav til CO2-udledning. Kilderne til denne CO2-udledning inkluderer:

  • Forbrug (el, vand og varme)
  • Drivhusgasdannelse (N2O og CH4) i forbindelse med biologisk spildevandsrensning
  • Affald (ristegods, slam, okkerslam osv.)
  • Kemikalier i forbindelse med kemisk spildevandsrensning og videregående vandbehandling
  • Brændstof til medarbejdertransport

Skanderborg Forsyning har kortlagt virksomhedens teoretiske CO2-udledning i forbindelse med drift af renseanlæg og vandværker i 2017 og 2018. Dette er gjort med henblik på vidensopbygning og synliggørelse af CO2-besparelsesmuligheder, således at virksomheden kan komme i mål med en ambitiøs miljøindsats og hermed opnå CO2-neutral drift.

Opsummering

CO2-udledningen i forbindelse med drift af renseanlæg og vandværker udgjorde i alt 3.817 tons CO2 2017, og var reduceret med 6,8% til 3.556 tons CO2 i 2018. Udledningen i 2018 svarer til 245 danske husstande, og udgør 0,97% af den kommunale CO2-udledning samt 0,009% af den nationale CO2-udledning.

Årstal

CO2-udledning (tons)

Drift af renseanlæg

Drift af vandværker

Samlet

2017

3437,30

379,32

3816,6

2018

3162,43

393,64

3556,0

 

Se Skanderborg Forsynings CO2-regnskaber i følgende links:

CO2-regnskab 2017

CO2-regnskab 2018

Et fælles ansvar

Til trods for at Skanderborg Forsynings bidrag minimalt til den kommunale og nationale CO2-udledning, er det vigtigt at fokusere på CO2-reduktion i arbejdet med en ambitiøs miljøindsats. Der er øget fokus på CO2-reduktion fra nationale såvel som globale virksomheder og et samlet fokus fra adskillige virksomheder verden over, kan bidrage til en markant reduktion i den globale udledning. Skanderborg Forsyning ønsker at deltage i det fælles ansvar, og vil bidrag til CO2-reduktion.