Gå til indhold

Massive regnmasser gav udfordringer

Onsdag den 6. september var der skybrud flere steder i Skanderborg Kommune. Et skybrud er defineret som mere end 15 mm regn på 30 minutter. Vi har registreret målinger over dette i Ry. Når det regner så kraftigt, kan afløbssystemerne ikke følge med, hvilket betyder at vandet søger andre steder hen.

Har du fået vandskader som følge af skybrud?

I tilfælde af skybrud er der tale om, det der i tekniske termer kaldes for, ”klimavand”. Klimavand er ikke noget Forsyningens afløbssystemer kan og skal håndtere. Skanderborg Forsyning dækker altså kun skaderne hos private, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser i vores system. Hvis du mener, at det er tilfældet, skal du kontakte både dit eget forsikringsselskab og os. Så kan vi sammen få dokumentation for, hvad der var skyld i oversvømmelsen. Læs mere her.

Forsyningens serviceniveau

Skanderborg Forsyningsvirksomheds afløbssystemer skal kunne overholde de serviceniveauer, der er besluttet af Skanderborg Kommune, som svarer til de krav, der er anført i den Funktionspraksis, som Spildevandskomiteen (en national komité under ingeniørforeningen i Danmark) har udarbejdet. Det betyder, at Forsyningens systemer skal kunne håndtere regnvand, der statistisk set optræder én gang hvert 5. år i separatkloakerede områder og en gang hvert 10. år i fælleskloakerede områder.

Når der optræder en regnhændelse større end dette, som skybruddet onsdag den 6. september, vil regnvandet komme strømmende fra omkringliggende overflader eller stuve op fra afløbssystemet og løbe på terræn. Der er allerede et godt samarbejde mellem Forsyningen og Kommunen, hvor der kortlægges, analyseres, projekteres og etableres tiltag for at afhjælpe problemer med klimavand. Det er et tidskrævende arbejde og det er nødvendigt at se på store områder i en helhed, ikke blot enkeltområder.

vandtrappen i Ry

Vandtrappen i Ry på prøve

Et eksempel på dette samarbejde er klimaprojektet omkring Siimvej og vandtrappen ved Isagervej i Ry. Netop her viste det sig under skybruddet i går, at vandet blev ledt på terræn som forudsat. Den voldsomme regnhændelse i området har dog medført nogle skader på arealet ved vandtrappen. Det har Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i samarbejde igangsat nærmere undersøgelser af. Umiddelbart ser det ud til, at problemet kan skyldes, at regnvand ledes til det lukkede spildevandssystem.

Mange henvendelser

Vi har fået en del henvendelser i forbindelse med skybruddet, hvoraf størstedelen var fra Ry, hvor nedbørret var mest omfattende. Det drejer sig blandt andet om Tippethøj samt området omkring Agnetevej. I begge områder er der igangsat klimaprojekter, hvis formål netop er at afhjælpe ovenstående udfordringer. Projekterne forventes udført i 2018 og 2019.

Har du film eller billeder fra skybruddet?

Hvis du har taget billeder eller optaget film fra skybruddet 6.9., hører vi meget gerne fra dig. Det vil være en stor hjælp i forbindelse med fremtidige undersøgelser. Send til epost@skanderborgforsyning.dk.