Gå til indhold

Tinbæksøen

Som led i klimatilpasningsprojektet i Skovby fortsætter Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Skanderborg Kommune arbejdet om at skabe et nyt område ved Tinbækstien. Formålet er at klimasikre tunnelen ved Skovlundvej og lede vandet til det nye rekreative område ved Tinbækbassinet.

Rekreativt område ved Tinbæksøen står nu klar

I slutningen af november 2016 tog Skanderborg Kommune første spadestik i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Skovby. Primo oktober 2017 tog Skanderborg Forsyning hul på sidste etape om at skabe et nyt og spændende naturområde med organiskformede regnvandssøer, der både hænger sammen med byen, men også åbner søerne op mod det øvrige landskab. Området står nu færdigt og kan benyttes af byens borgere samtidig med, at vi sikrer området bedre mod fremtidige oversvømmelser.

Nye muligheder til dig

Søernes placering åbner muligheden for at skabe et grønt område med plads til ophold, leg, og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye søer etablerer vi en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke. De bliver placeret ved søens forkant, så der bliver direkte forbindelse til og udsigt over søen.

I dag findes der en eksisterende bro over Mosagergrøften frem til bålpladsen og søen syd herfor, og som bindeled anlægges en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig igennem landskabet, og fra stien etableres der også en forbindelse til Tinbækparken.

Området før

Sådan så status ud for arbejdet ved Tinbækstien pr. 20. december, 2017:

Området i dag

Sådan ser området ud i dag med organiskformede søer med plads til leg og ophold i grønne omgivelser. 

Indvielse af Tinbæksøen

Det var en stolt borgmester for Skanderborg Kommune og ditto formand for Skanderborg Forsyning, der søndag den. 7. april 2019 blandt flere hundrede fremmødte borgere kunne foretage det officielle snoreklip for Tinbæksøens nye rekreative område.

 

Se flere billeder her.

En markering, der på alle måder afslutter en succesfuld proces, hvor samarbejde og synergier mellem de to herrers organisationer og byens borgere har været kendetegnende. Samtidig har samarbejdet og rekreativ tænkning ind i den tekniske løsning betydet en besparelse på godt 2,3 millioner kroner i fht. de oprindeligt budgetterede 7,1 millioner kroner.

Klimaforandringer giver også muligheder

Normalt når et anlægsprojekt skal gennemføres i et bynært område, og store arealer skal graves op, risikerer man som projektleder at møde lidt modstand fra indbyggerne, der forståeligt nok ser lidt anstrengt på udsigten til omkørsel og larm. Søndagens indvielse af klimatilpasnings-projektet Tinbæksøen og ’Båndet’, som det nye spor mellem Låsby Stationsby og Galten kaldes, var et vaskeægte bevis på, at samarbejdet her har haft helt modsat fortegn. 

I Galten-Skovby har byens borgere været et kæmpe aktiv for Skanderborg Forsyning og Kommunen i forbindelse med tilblivelsen af det nye rekreative område ved Tinbæksøen og klimatilpasningsarbejdet. Et arbejde, hvis overordnede formål har været af mere teknisk karakter, nemlig at klimasikre Galten-Skovby mod de stigende regnmængder. Byens borgere har været inddraget fra starten, og der har været stort engagement og et godt blik for at skabe noget mere for området, som kunne binde naturområder sammen.

Det skrev pressen

10 kilometer i det grønne skal binde tre østjyske byer sammen - JP Aarhus

Båndet åbnet med folkefest - Midtjyllands Avis (Ry Galten)

Indvielse af Båndet blev et tilløbsstykke - Galten Folkeblad

Båndet indviet: "Jeg kan ikke få armene ned" - Ugebladet Skanderborg

Læs mere i folderen her og se hele projektforløbet.

For yderligere info kontakt:

  • Jakob Højer Andersen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 69

    Mail: jha@skanderborgforsyning.dk