Gå til indhold

Nyt område ved Tinbækstien på vej

Som led i klimatilpasningsprojektet i Skovby fortsætter Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Skanderborg Kommune arbejdet om at skabe et nyt område ved Tinbækstien. Formålet er at klimasikre tunnelen ved Skovlundvej og lede vandet til det nye rekreative område ved Tinbækbassinet.

I slutningen af november 2016 tog Skanderborg Forsyning første spadestik i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Skovby. Primo oktober 2017 tager Skanderborg Forsyningsvirksomhed hul på sidste etape om at skabe et nyt og spændende naturområde med organiskformede regnvandssøer, der både hænger sammen med byen, men også åbner søerne op mod det øvrige landskab.

Det kommer der til at ske

Området er i dag afgrænset af en eksisterende cykel- og gangsti mod nord, åbne marker mod vest, Mosagergrøften mod syd og boligområdet Tinbækparken mod øst. Syd for området er desuden en eksisterende sø og bålplads, og mod sydøst findes den nyetablerede Skovby Skov. Området er således beliggende på grænsen mellem by, land og skov med god respektafstand til de nærmeste naboer.

Nye muligheder til dig

Søernes placering åbner muligheden for at skabe et grønt område med plads til ophold, leg, og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye søer etablerer vi en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke. De bliver placeret ved søens forkant, så der bliver direkte forbindelse til og udsigt over søen.

I dag findes der en eksisterende bro over Mosagergrøften frem til bålpladsen og søen syd herfor, og som bindeled anlægges en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig igennem landskabet, og fra stien etableres der også en forbindelse til Tinbækparken.

Status for arbejdet

I øjeblikket ser status således ud for arbejdet ved Tinbækstien pr. 20. december, 2017:

Vi sørger for din sikkerhed

I forbindelse med gravearbejdet i anlægsperioden opstilles hegn, således at området er sikkert for de færdende på stien.

Arbejdet vil foregå i dagtimerne (ikke weekend) fra kl. 07.00 - kl. 17.00.

Vi forventer at afslutte arbejdet i foråret 2018 og ser frem til at kunne præsentere et nyt og spændende område til dig midt i naturskønne omgivelser.

For yderligere info kontakt:

  • Jakob Højer Andersen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 69

    Mail: jha@skanderborgforsyning.dk