Gå til indhold

Tinbæksøen

Som led i klimatilpasningsprojektet i Skovby fortsætter Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Skanderborg Kommune arbejdet om at skabe et nyt område ved Tinbækstien. Formålet er at klimasikre tunnelen ved Skovlundvej og lede vandet til det nye rekreative område ved Tinbækbassinet.

Rekreativt område ved Tinbæksøen står nu klar

I slutningen af november 2016 tog Skanderborg Forsyning første spadestik i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Skovby. Primo oktober 2017 tog Skanderborg Forsyning hul på sidste etape om at skabe et nyt og spændende naturområde med organiskformede regnvandssøer, der både hænger sammen med byen, men også åbner søerne op mod det øvrige landskab. Området står nu færdigt og kan benyttes af byens borgere samtidig med, at vi sikrer området bedre mod fremtidige oversvømmelser.

Nye muligheder til dig

Søernes placering åbner muligheden for at skabe et grønt område med plads til ophold, leg, og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye søer etablerer vi en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke. De bliver placeret ved søens forkant, så der bliver direkte forbindelse til og udsigt over søen.

I dag findes der en eksisterende bro over Mosagergrøften frem til bålpladsen og søen syd herfor, og som bindeled anlægges en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig igennem landskabet, og fra stien etableres der også en forbindelse til Tinbækparken.

Status for arbejdet

Sådan så status ud for arbejdet ved Tinbækstien pr. 20. december, 2017:

For yderligere info kontakt:

  • Jakob Højer Andersen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 69

    Mail: jha@skanderborgforsyning.dk