Gå til indhold

Vandforsyningen lukker for vandet torsdag d. 15. november kl. 11:00 i området omkring Skanderborg: Jernbanevej, Krøyer Kielbergs Vej, Regnbuevænget pga. planlagt reparation. Vi forventer, at der igen er vand omkring kl. 12:00. Vi beklager ulejligheden.

Skanderupbækken, Skanderborg

På baggrund af de stadigt tiltagende regnmængder har Skanderborg Byråd, i Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan, udpeget 16 indsatsområder, der skal klimasikres i Skanderborg Kommune. Et af de udpegede områder er langs Skanderupbækken.

Det indledende arbejde

Skanderupbækkens eksisterende vandløb er blevet målt op og vi har registreret alle tilløb til bækken. Det er sket ved, at Geopartner Landinspektører A/S er gået igennem vandløbet og har registreret alle relevante forhold omkring afstrømningen.

Alle indsamlede oplysninger lægges ind i et omfattende simuleringsprogram (Mike Urban), således vi får et så retvisende billede af det omgivende tærren som muligt. Når dette arbejde er udført, får vi et større indblik i, hvilke områder der er særligt udsatte. Den teoretiske model afstemmer vi så med faktiske forhold i områderne for at fange eventuelle afvigelser i modellen med input fra de berørte borgere i områderne. 

Borgerne får en vigtig rolle

Et væsentligt element i projektet er borgerinddragelse for at sikre, at projektet skaber merværdi samt glæde og gavn i lokalområdet. Det gør vi blandet andet gennem workshops med borgerne, hvor vi får input til, hvordan områderne kan udformes til rekreative områder i fremtiden.  

Borgernes idéer og input bliver så bragt videre til en dialoggruppe, som har formål at sikre grundlaget for projektets udformning. Dialoggruppen bliver sammensat med to personer fra det politiske udvalg og repræsentanter fra andre berørte parter såsom skoler, grundejerforeninger mm. 

Hold dig opdateret her

Vi holder siden her løbende opdateret, så du kan se, hvad der kommer til at ske. 

Har du spørgsmål?

Så kontakt venligst projektleder, Erland Stubkjær Christensen via ech@skanderborgforsyning.dk eller tlf.: 20 87 77 45.