Gå til indhold

Kreativ klimatilpasning i Ry en del af løsningen

Som led i forbindelse med Klimatilpasningsprojektet i Ry har vi etableret en vandvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes nu via overfladen frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over den eksisterende skrænt.

Vandtrappen er blevet udformet som en trappe, der både kan lede vandet, men som også kan bruges som forbindelse mellem Isagervej og cykel-gangsti. Vandet ledes på overfladen videre gennem henholdsvis en tunnel under Isagervej og en tunnel under jernbanen og frem til arealet umiddelbart inden Klostervej.

Vandtrappen er belagt med blå asfalt og udsmykket med cirkulære betonplinte, der fungerer både som en kunstnerisk udsmykning og som opholdsmulighed. Der er blevet placeret pullerter og pullertlamper, og ligeledes beplantet med bøgepur og pyramide eg, der som et grønt element indrammer vandtrappen

Kunstnerisk og spændende udformning

Den eksisterende belægning på cykel-gangsti fra vandtrappe og frem til Klostervej er blevet ændret, så den også er blevet anlagt i blåasfalt og belægningen er blevet udsmykket med cirkulære termoplastfigurer.
Længst mod Klostervej er der anlagt en ny pladsdannelse, som fungerer til ophold, men som også er endestation for vandet. Pladsdannelsen er omkranset af en beplantning af bøgepur og pyramide eg, som et grønt element der indrammer pladsen. Belægningen er her også blevet anlagt med blåt asfalt.

Pladsen er blevet udsmykket med cirkulær betonplinte, der fungerer som mulighed for ophold, men som også giver pladsen en smuk og kunstnerisk udsmykning. Herudover er pladsen også blevet udsmykket med cirkulære termoplastfigurer og cirkulære plantebede.

For yderligere info kontakt:

  • Simon Nielsen Haarbo
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 62

    Mail: snh@skanderborgforsyning.dk