Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Låsby Søpark

En gammel erhvervsgrund midt i Låsby er blevet omdannet til et rekreativt område, hvor regnvandet nu er samlingspunkt for byens borgere.

Regnvandsbassinerne i det nye parkområde er blevet udformet som små naturligt udseende søer med et permanent vandspejl. Omkring bassinerne er der en 700 meter lang sti, der binder syv aktivitetsområder sammen. Aktivitetsområderne er designet, så de er særligt målrettet udøvere af motionsformen crossfit.

Omdrejningspunktet er moderne/skulpturelle crossfit-elementer og træningselementer i tilknytning til Låsby Hallen. Desuden er der legeplads, skateområde, beachvolleybane, bytorv med opholdstrapper og en markant bro over søen. Parken inviterer også til ophold og mere afslappet motion – eksempelvis udendørs yoga.

Hele projektet har været drevet af et stærkt engagement fra borgerne i Låsby, som har været helt afgørende for udformningen af det resultat, der nu står klar. Filmen om Låsby Søpark kan ses lige her.

Finansieret af: Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning, Lokale og Anlægsfonden, Realdania, Friluftsrådet og Vanførefonden.

Før transformationen i 2013

Låsby Søpark

Efter transformationen i 2016

Se filmen om Låsby Søpark

For yderligere info kontakt: