Gå til indhold

Klimatilpasning ved områderne omkring Højvangens Torv i Skanderborg

Vi har i samarbejde med Skanderborg Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg.

Baggrund

Området er i dag separatkloakeret, hvilket betyder, at der vil forekomme problemer med opstuvning af regnvand til terræn på grund af ekstremregn.

Vi planlægger at gennemføre et klimatilpasningsprojekt i områderne omkring Højvangens Torv langs de kommunale veje Poul La Cours Vej og H C Andersens Vej, de private veje Christen Kolds Vej og N F S Grundtsvigs Vej samt de kommunale stier Digterstien og Skolestien for håndtering af overfladevand ved ekstremregn.

Klimaprojektet har til formål at sikre området ved at afskære de naturlige strømningsveje og skabe vandkorridor ud fra byområdet.

Det planlægger vi

Projektet indebærer omprofilering af veje og stier, hævning af kantsten og placering af vejbump. Med projektets gennemførelse forventes et serviceniveau der vil kunne håndtere en 100 års regnhændelse.

 

 

For yderligere info kontakt:

  • Jakob Højer Andersen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 69

    Mail: jha@skanderborgforsyning.dk