Gå til indhold

Galten Nord

I perioden januar 2017 til september 2017 arbejder Skanderborg Forsyning på renovering af kloakken i det nordlige Galten. Det betyder periodevis afspærring af de berørte veje.

Skanderborg Forsyning er i gang med et større kloakrenoverings- og klimatilpasningsprojekt, der omfatter et større område af Galten Nord.

Elværksvej og Smedeskovvej

Arbejdet på Smedeskovvej og Elværksvej er ved at nærme sig afslutningen. 

Smedeskovvej forventes at være åben igen d. 1. juni med ny asfalt og tilrettet fortov. Elværksvej åbnes lidt senere. Herefter graves i krydset mellem Elværksvej og Frichsvej, hvor ledningerne i Elværksvej skal graves ca. 30 meter syd for Frichsvej.

Frichsvej og Lunden

Der skal lægges nye ledninger fra sognegården på Smedeskovvej og øst på ad Smedeskovvej samt Elværksvej, Frichsvej og Lunden. Dette medfører, at vejene bliver periodevis spærret, og der vil være store maskiner og lastbiler i området. Det vil dog altid være muligt at komme forbi arbejdet til fods og trækkende med en cykel.

Generelt om projektet

Forsyningen har arbejdet sammen med Galten Vand og Galten Fjernvarme for at sikre mulighed for, at flere kan renovere ledninger, så der går lang tid, før der igen skal graves ledninger i vejen.

For at sikre området mod skader ved kraftig regn, vil vejene blive ændret for at kunne styre vandet sikkert ud af området. Derfor vil fortovene blive lagt om, så der kommer en højere kantsten og ødelagte fliser bliver skiftet.  

I Nørregade er det kun vejen og fortovet, der skal ændres for at sikre at regnvand ved kraftig regn ikke vil strømme ind i haverne.

De berørte boligejere bliver adviseret forud for arbejdet på de pågældende veje.

Er der spørgsmål til projektet er der mulighed for at kontakte entreprenøren på stedet eller projektlederen hos Skanderborg Forsyning.

For yderligere info kontakt:

  • Casper Larsen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 60

    Mail: cal@skanderborgforsyning.dk