Gå til indhold

Strategi

Vi arbejder strategisk og værdibaseret - fordi det giver mening og værdi for kunder og medarbejdere.

Mission

Vi arbejder med miljørigtige løsninger inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Vi leverer drikkevand af høj kvalitet og renser spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

Vision

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har en central samfundsmæssig funktion som driftsstabil professionel leverandør af vandforsyning og spildevandshåndtering

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en vision om, at vi den 31. december 2018 er Danmarks mest moderne vandselskab.

Dette opnås ved opfyldelse af følgende fire indsatsområder:

Ambitiøs miljøindsats
Vi har en klar miljøprofil for hvordan virksomheden agerer, kommunikerer og udvikler forretningen.

Løbende driftsoptimering
Vi har driftsoptimeret inden for alle virksomhedens arbejdsområder, dvs. drift, anlæg og administration.

Værdifulde fællesskaber
Værdifulde fællesskaber skabes i samspil mellem medarbejdere og kunder. Vi skal udnytte vores fundament omkring en høj kundetilfredshed til at skabe stolthed og ejerskab hos kunderne.

Innovative partnerskaber
Virksomheden ser muligheder og udnytter potentialer i anlæg og aktiviteter og derved udvikles virksomheden mod at skabe merværdi for selskabet og interessenterne

Værdier

Skanderborg Forsyningsvirksomheds værdigrundlag tager udgangspunkt i en driftssikker forsyning, der er ansvarlige overfor mennesker, samfund og natur, og åben overfor omverdenen.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S' værdigrundlag er baseret på følgende værdier:

Ordentlig
Vi opfører os ordentligt i vores daglige arbejde, forretningsmæssigt og som en del at samfundet.

Ansvarlig
Vi tager hensyn til mennesker, samfund og natur i alle vores handlinger. Vi behandler og forvalter vores ressourcer med omhu og fornuft.

Åben
Vi møder hinanden, kunder og samarbejdspartnere med åbenhed og respekt og kommunikerer direkte og klart.

Samarbejde
Vi opnår de bedste løsninger, når vi løfter i fællesskab. Vi samarbejder, får inspiration og deler med fordel viden med netværk.

Innovativ
Vi tænker i løsningsmuligheder og udvikler nye processer, der er vigtige for drifts- og organisationsudviklingen.

Effektiv
Vi driver en effektiv virksomhed, der fokuserer på at finde de bedste og smarteste måder at løse opgaver på.

Professionel
Vi er professionelle i vores arbejde, og påviser det i dokumenterede systemer.

Vi stræber hver dag efter at leve op til disse værdier. Værdierne skal være med til at danne rammerne for en professionel virksomhed, der skaber arbejdsglæde, ansvarsfølelse og et godt omdømme i samfundet.