Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Samarbejde

Vi lægger vægt på et godt og tæt samarbejde med forskellige partnere.

 

Private vandværker

Vi arbejder sammen med private vandværker i Skanderborg Kommune - og bistår gerne med forskellige ydelser.

Se vores liste over ydelser til private vandværker.

Uddannelsesinstitutioner

Vi arbejder sammen med en række forskellige uddannelsesinstitutioner - blandt andet gennem skolebesøg, uddannelses- og praktikforløb og forskningsprojekter.

Læs mere om skolebesøg

Virksomheder

Vi er involveret i forskellige udviklingsprojekter, hvor vi arbejder tæt sammen med forskellige virksomheder. Gennem innovation og samarbejde arbejder vi på at udvikle fremtidens vandforsyning og spildevandsrensning - til gavn for kunderne og vandbranchen.

Den intelligente vandby: Innovationsprojekt i Stilling, hvor vi er med til at udvikle kundeperspektivet på fjernaflæste målere.

Projekt Sikkert Søbad: Gennem bedre varsling og styring udvikler vi løsninger, der kan forhindre, at urenset spildevand ender i søerne i forbindelse med skybrud.

Sikkert Søbad II: KnudsøI opfølgeren til projektet Sikkert Søbad I udvikler Skanderborg Forsyning i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, NIRAS og Aquasense en teknologi, der i realtid kan overvåge badevandskvaliteten i Knudsø og varsle badegæster, når grænseværdier for alger og bakterier bliver overskredet.

Sikkert Søbad II 2018 afsluttede Skanderborg Forsyning innovationsprojektet Sikkert Søbad sammen med Teknologisk Institut, Kilian Water, Stjernholm A/S, Amphi-Bac og Aalborg Universitet. Projektet undersøgte overløb af urenset spildevand fra kloaker til Skanderborg Sø ved kraftige regnskyl, samt hvordan det påvirker badevandskvaliteten. Konklusionen blev, at badevandet i Skanderborg Sø er af rigtig god kvalitet.

Myndigheder

Vi har et godt og tæt samarbejde med en række forskellige myndigheder - både i forbindelse med vores innovationsprojekter og i forbindelse med planlægningen af vores driftsopgaver og anlægsprojekter.