Gå til indhold

For skoleelever: Hvad sker der på et renseanlæg?

Når du skyller ud i toilettet, går i bad, bruger vasken i køkkenet eller vasker tøj, laver du spildevand.

Vi fjerner farlige stoffer

Dit spildevand indeholder en masse affaldsstoffer, som vil skade naturen, hvis det ender i søer og åer. På renseanlægget fjerner vi de farlige stoffer og sender rent vand tilbage til naturen. Dit spildevand kommer til renseanlægget gennem kloakken under jorden. Først renser vi spildevandet med nogle filtre, som sorterer fx papir, plastik og andre større dele fra. Vi fjerner også sand og fedt fra vandet. Sandet bliver brugt til at bygge veje med, og fedtet kan bruges til at lave energi på et biogasanlæg.

Baktierier spiser det beskidte spildevand

Efter at de større urenheder er siet fra vandet, kommer spildevandet op i en stor, rund tank, hvor milliarder af bakterier går i gang med at æde den beskidte del af spildevandet og binde det i mudderet på bunden af tanken. Mudderet kaldes slam. Nogle af bakterierne skal bruge ilt for at udføre deres opgave – derfor pumper vi nogle gange ilt i tankene, så spildevandet bobler.

Når bakterierne har gjort deres arbejde og samlet affaldsstofferne i slammet, presser vi slammet, så det bliver næsten helt tørt. Slam bruges som gødning på markerne og giver næring til dyr og planter. Det ryger altså tilbage i naturens kredsløb.


Slam bruges som gødning på markerne. Det er næsten helt tørt og lugtfrit. 

Når vand og slam er skilt fra hinanden, er vandet så rent som vandet i søer og åer. Det bliver sendt tilbage til naturen og bliver en del af vandets kredsløb. På et tidspunkt fordamper det, bliver til skyer, falder som regn og siver tilbage til grundvandet, som bliver pumpet til vandhanerne i dit hus.

Kun lort, pis og papir

Du er med til at passe på kredsløbet. Det gør du blandt andet ved at tænke over, hvad du skyller ud i toilettet eller hælder i køkkenvasken. Vatpinde og hår stopper rør og filtre til, og medicinrester og kemikalier ender i søerne og ødelægger naturen. Husk, at toilettet kun er til urin, afføring og toiletpapir – alt andet skal i skraldespanden. Regnvand kommer ikke omkring renseanlægget, men løber direkte ud i søerne fra regnvandskloakkerne. Derfor må du IKKE hælde spildevand i kloakristen i vejen.

Selvom vatpinden er lille og ser ganske uskyldig ud, er det en af de helt store syndere, når toilettet stoppes.

Ordbog:
Mekanisk rensning: Spildevandet ledes igennem et filter, der fungerer som en si. Mekanisk rensning kan også betyde, at tunge partikler samles på bunden ved iltning af vandet – eller fx fedt samles på toppen ved at vandet står stille. Se mere her.

Kemisk rensning: Ved at tilsætte stoffet jernklorid til spildevandet, kan fosfor bindes i slammet på bunden. Se mere her.

Biologisk rensning: Bakterier æder det organiske materiale i spildevandet og binder det i slammet. Se mere her.

Bakterier: Kaldes også for mikroorganismer, og de findes naturligt i spildevandet. På renseanlægget sørger vi for, at de kan gro og blive så mange, at de kan rense vandet. Bakterierne kan blive slået ihjel af gift i vandet. Se mere her.

Slam: Bundfaldet i spildevand. Slam bruges til gødning på markerne. Se mere her.

Fosfor: Et kemisk grundstof, som dyr og planter bruger til at opbygge DNA-molekyler. Stoffet findes blandt andet i vaskepulver, og det bruges som gødning på markerne. Hvis det ender i søen, får det algerne til at vokse så hurtigt, at balancen i søen bliver ødelagt. Se mere her.

Kvælstof: Kaldes også nitrogen og udgør over tre fjerdele af jordens atmosfære. Det er et kemisk grundstof, der blandt andet findes i gødning, og ligesom fosfor ødelægger det også den naturlige balance, hvis der kommer for meget af det i søerne.

Organisk materiale: Dyr og planter laver organisk materiale – det er fx madrester, fedt, afføring eller blade. Se mere her.

Processen fra start til slut

FAKTA:
Ry Renseanlæg:
Renser spildevand fra omkring 7.300 mennesker i Ry-området.
Anlægget renser 1,35 millioner liter spildevand om dagen.
Det rensede vand ledes ud i Lillesø.
Spildevandet i Ry indeholder hvert år 800 tons slam og 16 tons affald.

Hørning Renseanlæg:
Renser spildevand fra omkring 4.600 mennesker i Hørning-området.
Anlægget renser 2,3 millioner liter spildevand om dagen.
Det rensede vand ledes ud i Århus Å.
Spildevandet i Hørning indeholder hvert år 800 tons slam og 36 tons affald.

Skovby Renseanlæg:
Renser spildevand fra omkring 7.500 mennesker i Skovby- og Galtenområdet.
Anlægget renser 10 millioner liter spildevand om dagen.
Det rensede vand ledes ud i Lyngbygård Å.
Spildevandet i Skovby indeholder hvert år 1000 tons slam og 7 tons affald.

Centralrenseanlægget, Skanderborg:
Renser spildevand fra omkring 27.000 mennesker i Skanderborg, Vrold, Gram og Stilling-området.
Anlægget renser 5,5 millioner liter spildevand om dagen.
Det rensede vand ledes ud i Skanderborg Sø.
Spildevandet i Skanderborg indeholder hvert år over 3000 tons slam og 16 tons affald.

Læs mere her.