Gå til indhold

Prisudvikling

Vores priser er fastlagt, så forsyningen økonomisk hviler i sig selv og ikke tjener penge. De penge, du betaler for dit vandforbrug, går dels til den reelle pris for at pumpe vandet ud til dig – og til at vedligeholde og udvikle systemet. Derudover betaler du en afgift til staten, som går til at beskytte grundvandet.

Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat fastlægger hvert år et nøje gennemregnet prisloft for vandforsyning og spildevand. I prisloftet er indregnet et årligt effektiviseringskrav. Kommunen skal godkende vores takster med henblik på at sikre, at vi overholder prisloftet.

Der må ikke som tidligere henlægges til fremtidige investeringer. Det betyder, at forbrugerne oplever, at priserne vil svinge meget fra år til år, idet de vil være et udtryk af det enkelte års forventede investeringer. Det betyder, at vi fremover får en ujævn prisudvikling, idet investeringerne varierer. Vi skal udover at efterleve prisloftet også overholde et "hvile-i sig-selv-princip"*. For tømningsordningen gælder udelukkende "hvile-i-sig selv-princippet"*.


* Hvile i sig selv-princippet - princip vedrørende takstfastsættelsen for offentlige virksomheder, især forsyningsvirksomheder. De må ikke uden særlig hjemmel have underskud eller overskud, idet de da indirekte vil yde tilskud til eller beskatte kunderne (kilde: Gyldendals Encyklopædi).

Se prisudviklingen