Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Rammer, leveringsbestemmelser og takster

Her finder du de lovmæssige rammer og planer, der regulerer hvordan Skanderborg Forsynings leverer drikkevand og afleder og behandler spildevand.

Skanderborg Forsyning bliver reguleret og styret af dels Vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og den øvrige vandsektorlovgivning, og dels Skanderborg Kommunes Vandforsyningsplan, Spildevandsplan og klimatilpasningsplan.

Skanderborg Forsynings leveringsbestemmelser regulerer forholdet mellem Skanderborg Forsyning som leverandør og Skanderborg Forsynings kunder.

Lovgivning for vandforsyning og spildevand

Vandforsyningsloven
Miljøbeskyttelsesloven

Leveringsbestemmelser

Regulativ for vandforsyning (pdf)
Betalingsvedtægt for spildevand (pdf)
Regulativ for tømningsordning (pdf)

Kommunale planer for drikkevand og spildevand

Skanderborg Kommunes Vandforsyningsplan 2016-2024
Spildevandsplaner i Skanderborg Kommune

Klimatilpasningsplan i Skanderborg Kommune

Takster

Takstblad
Prisudvikling

Klager

Klageadgang

Privatlivspolitik

Beskyttelse af data