Gå til indhold

Vi bygger ny tank i Hørning

Kapaciteten på Hørning Renseanlæg fordobles med en ny efterklaringstank.

Vandrere i Hørning og omegn er gennem de første måneder af 2016 vidner til et omfangsrigt byggeprojekt. 

Gravemaskinerne gik straks efter årsskiftet i gang med at grave et stort hul på engen nord for renseanlægget. Her bygger vi en ny efterklaringstank, som med et overfladeareal på 700 kvadratmeter fylder en del i landskabet.

Tanken bliver godt fire meter dyb, og med en kapacitet på 2500 kubikmeter er den dobbelt så stor som den gamle efterklaringstank. Netop den øgede kapacitet er et væsentligt argument for at bygge en ny tank, for det eksisterende anlæg er ind imellem udfordret ved kraftigt regnvejr. Og da Aarhus Å er nærmeste nabo til renseanlægget, er naturen i området meget følsom overfor overløb af urenset spildevand. 

Tanken bliver færdig i løbet af foråret, og så kommer der af sikkerhedsmæssige årsager hegn op om udvidelsen af renseanlæggets areal. 

En efterklaringstank er det sidste led i rensningen af spildevandet. I tanken bundfældes slammet, så det rensede vand kan sendes ud i naturen. 


Den nye tank i Hørning kan rumme 2500 kubikmeter spildevand, når den står klar til foråret. 


Februar 2016: Der lægges varmeslanger i bunden af tanken, så varmen i spildevandet kan udnyttes til opvarmning.