Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger,

Som tidligere meddelt skulle vi have lukket for vandet i dag d. 18-05-2022.
Da der er opstået uforudsete udfordringer, har vandforsyningen ikke været afbrudt i dag, men vil finde sted i morgen.
Derfor er vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i Skanderborg . Området omkring Skanderborg: Bakkevej, Gormsvej, Søbakken, Søvejen, Thyrasvej vil være uden vand torsdag d. 19. maj kl. 08:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet.
Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00.
Vi beklager ulejligheden.
Med venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning skal levere drikkevand til Voerladegård

Forbrugerne i Voerladegård Vandværk har godkendt en fusion med Skanderborg Forsyning ved en ekstraordinær generalforsamling.

Onsdag aften stemte 59 forbrugere i Voerladegård Vandværk ja til forslaget fra vandværkets bestyrelse om fusion med Skanderborg Vand, Skanderborg Forsynings selskab for vandforsyning. 1 stemte imod fusionen og 1 stemte blankt. Det skete ved den ekstraordinære generalforsamling, der skulle træffe den endelige beslutning, efter forslaget om fusion fik opbakning ved den ordinære generalforsamling den 9. september.

Dermed får Skanderborg Forsyning ansvaret for drikkevandet i Voerladegård og for at give byens 350 vandforbrugere samme forsyningssikkerhed, drikkevandskvalitet og service som resten af Skanderborg Forsynings godt 6300 eksisterende vandkunder.

Fusionen træder i kraft den 1. januar 2021 og bliver ifølge aftalen mellem Voerladegård Vandværk og Skanderborg Forsyning gennemført uden meromkostninger for forbrugerne. Prisen for drikkevandet kommer fremover til at følge Skanderborg Forsynings gældende takster for drikkevand, som i 2020 er 737,50 kr. inkl. moms i fast årligt bidrag og 7,50 kr. per målt kubikmeter, lidt mindre end de nuværende takster i Voerladegård Vandværk på 1250 kr. i fast bidrag og 8,75 kr. per kubikmeter.

Muligheder og konsekvenser undersøgt grundigt
Bestyrelsesformand for Voerladegård Vandværk, Anders Bjarrum Laursen, glæder sig over det markante udfald af afstemningen og den forestående fusion.
”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke forbrugerne for tilliden og opbakningen til vores forslag om fusion. Bestyrelsen har ønsket at handle med rettidig omhu for at sikre fortsat god og sikker drikkevandsforsyning til Voerladegård håndteret af fagprofessionelle, uden at det betyder merudgifter for forbrugerne, og har undersøgt alle muligheder grundigt de sidste 3-4 år. Så vi ser frem til at overgive ansvaret for drikkevandet i Voerladegård til Skanderborg Forsyning,” siger Anders Bjarrum Larsen.

Fusionsprocessen har været et stykke tid undervejs, mens vandværket og forsyningen sammen har undersøgt økonomiske såvel som vandtekniske konsekvenser af en fusion, så beslutningen kunne træffes på oplyst grundlag for begge parter.

Bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, er glad for, at forbrugerne i Voerladegård bakkede op om fusionen, som han mener vil gavne begge parter.
”Skanderborg Forsyning er kendt for at levere drikkevand af høj kvalitet og har fokus på forsyningssikkerhed og langsigtet planlægning af investeringer og renoveringer. Det vil gavne forbrugerne i Voerladegård, som trygt kan overlade ansvaret for deres drikkevand til Skanderborg Forsyning. Men det vil også gavne hele fællesskabet af forbrugere i Skanderborg Forsyning, at flere bidrager til det og giver mulighed for de rigtige investeringer i fremtiden. Så jeg vil gerne allerede nu byde de nye vandforbrugere velkommen i Skanderborg Forsyning,” siger Martin Frausing Poulsen.

Fusionen betyder i praksis, at Skanderborg Forsyning overtager ansvaret for drift og vedligehold af Voerladegård Vandværks fysiske anlæg og ledninger samt kundeservice, afregning og nødberedskab.

Forbrugerne får i slutningen af året mere information fra Skanderborg Forsyning om hvordan overgangen kommer til at foregå.