Gå til indhold

Innovationsprojekt skal sikre rent badevand

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Aalborg Universitet og Teknologisk Institut har sammen med teknologileverandørerne Stjernholm, Killian Water samt Amphi-Bac fået 2,4 mio. kr. i støtte til pilotprojektet ”Sikkert Søbad”, som skal udvikle teknologiske løsninger der kan sikre god vandkvalitet i badesøer.

Søerne i Skanderborg Kommune lokker hvert år mange badeturister til en tur i det friske, rene vand. Men når sommervejret byder på kraftig regn og skybrud, der overbelaster spildevandssystemerne, er der en risiko for, at urenset spildevand ender i søerne. Det skal et nyt projekt forhindre.

Gennem varsling, ny teknologi og bedre styring af spildevandsrensning skal søerne holdes fri for urenset spildevand – til glæde for naturen, for badegæsterne og for de virksomheder, der er med til at udvikle teknologien til projektet ”Sikkert Søbad”, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Teknologisk Institut står i spidsen for. Projektet har fået tilsagn om næsten 2,4 mio. kr. i støtte fra MUDP-midlerne, der går til udvikling af miljøteknologi.

Bestyrelsesformand Henrik Müller er stolt over, at Skanderborg Forsyning har opnået millionstøtte til et projekt, der med gennem et innovativt partnerskab skal give bedre miljø og vandkvalitet i søerne.

- I bestyrelsen besluttede vi i foråret at prioritere projektet, som vi nu sammen med partnere får støtte til at gennemføre. Det er et visionært projekt, der giver lokal værdi og har et globalt potentiale, siger han.

Potentiale for teknologi-eksport
Det eksisterende kloaksystem er anlagt og dimensioneret efter, at overløb vil kunne ske, når det regner kraftigt. Så vil kloakvand, der er kraftigt fortyndet af regnvand, kunne blive ledt ud i naturen for at forhindre, at systemet bryder helt sammen. I Skanderborg Kommune er der 72 steder, hvor store regnmængder kan give overløb af fortyndet spildevand – på landsplan er der næsten 14.000 steder.

De kommunale spildevandsplaner giver mulighed for, at kraftigt fortyndet spildevand kan ledes ud i naturen i forbindelse med særligt voldsomme regnskyl. Problemet vil forsvinde i takt med, at regnvand og kloakvand skilles ad, når der lægges nye kloakledninger. Kloaksepareringen er godt i gang i Skanderborg Kommune, men det tager lang tid, inden alle kloakker er fornyet.

- Bare i Skanderborg Kommune er der 780 hektar, hvor regnvand og spildevand løber i de samme kloakrør. Der vil gå meget lang tid, inden vi er i mål. Men vi vil gerne gå skridtet videre end spildevandsplanerne foreskriver og helt undgå urenset spildevand i naturen allerede nu – og samtidig være med til at udvikle teknologi, der kan løse den slags udfordringer andre steder i verden, forklarer civilingeniør Stig Jonassen fra Skanderborg Forsyning.

Droner og mini-renseanlæg
Første del af projektet bliver en omhyggelig kortlægning af, hvor meget og hvordan spildevandet belaster søerne, når kloaksystemet løber over. Det skal blandt andet ske med droner, som indsamler vandprøver forskellige steder i Skanderborg Sø.

Ud fra disse data skal projektet finde frem til de løsninger, der kan træde til og rense spildevandet, når oversvømmelserne rammer. Det kan være biologisk rensning med træer eller rensebede, hvor planter sørger for at optage affalds- og næringsstoffer fra spildevandet. Eller det kan være teknologiske løsninger i form af mini-renseanlæg drevet af solceller eller batterier, som træder i funktion, når der er overløb i systemet. Der er en række teknologileverandører med i projektet, og de skal sammen udvikle disse løsninger, som potentielt kan blive en eksportvare.

Det tredje aspekt af projektet er at udvikle et varslingssystem, hvor vejrdata kan kombineres med beregningsmodeller, så hele spildevandssystemet kan være forberedt, inden skybruddet rammer.

- At koble varslinger sammen med spildevandsrensning er den helt store nytænkning i projektet. Det kan gøre rensningen meget mere miljøeffektiv med færre ressourcer, og det har store perspektiver på verdensplan, siger projektleder Lotte Bjerrum fra Teknologisk Institut i Aarhus.

Fakta om Projekt Sikkert Søbad: Overvågning, rensning og varsling af regnvandsbetingede overløb

  • Projektpartnere: Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Stjernholm, Killian Water og Amphi-Bac.
  • Samlet budget: 4,3 mio. kr. Støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram: 2,375 mio. kr. – resten er egenfinansiering
  • Tidsramme: Januar 2016 til december 2017.