Gå til indhold

Fortsat højt aktivitetsniveau hos Skanderborg Forsyning

De mange hundreder kilometer underjordisk ledningsnet, som Skanderborg Forsyning leverer drikkevand og transporterer spildevand igennem, blev både flere og bedre i 2021. Det fremgår af forsyningens netop godkendte årsrapport fra 2021.

Skanderborg Forsyning har travlt under jorden. Det viser årsrapporten for 2021, som netop er blevet godkendt på generalforsamlingen i Skanderborg Forsyning A/S. Årsrapporten fortæller om et højt aktivitetsniveau, særligt med kloaksepareringer til gavn for miljøet blandt andet i Voerladegård og Stjær, samt nye anlægsprojekter i forbindelse med byggemodninger som følge af en forsat høj befolkningstilvækst i Skanderborg Kommune.

Samtidig fremgår det af årsrapporten, at forsyningens samlede vandtab faldt fra omkring 6 % i 2020 til 4,4 % i 2021. Vandtab sker blandt andet ved utætheder eller akutte brud på ledningsnettet.

Ny direktør og ny organisering

I september 2021 tiltrådte Per Grønvald som ny direktør for Skanderborg Forsyning, og en intern organisationsændring inddelte forsyningen i fire afdelinger med stort ledelsesmæssigt fokus på tværgående samarbejde og fastholdelse af et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Skanderborg Forsyning opnåede også i 2021 certificeringen ”Great Place to Work”, der gives for høj medarbejdertilfredshed.

Læs Skanderborg Forsynings årsrapport 2021 her.

Fakta: Skanderborg Forsyning i 2021
1,1 mio. kubikmeter drikkevand leveret til 7.253 forbrugere
2,5 mio. kubikmeter spildevand håndteret fra 21.021 forbrugere
Vandtab ved fx utætheder og akutte ledningsbrud faldt til 4,4 % - laveste niveau siden 2015
94 % af medarbejderne angiver Skanderborg Forsyning som et rigtig godt sted at arbejde.