Gå til indhold

Vandmiljøet har fået en ny ven i Skanderborg

Skanderborg Forsyning har taget en ny renseteknologi i brug, som kan fjerne fosfor fra spildevandet i turbofart. Det er en god nyhed for vandmiljøet, som er presset af klimaforandringer og befolkningstilvækst, ikke kun omkring Skanderborg, men i det meste af verden.

Skanderborg Forsyning har sat turbo på rensningen af fosfor i spildevandet med den nye renseteknologi DensaDeg XRC på Skanderborg centrale renseanlæg, der modtager og behandler to tredjedele af spildevandet i kommunen. Den nye løsning reducerer fosfor i spildevandet helt ned til 0,1 mg per liter – samme niveau af fosfor tilladt i drikkevand. Det er godt nyt for livet i og omkring Skanderborgsøerne og Gudenåsystemet, der modtager det rensede spildevand fra renseanlægget og som er meget sårbart overfor fosforudledning.

Fosfor skaber nemlig algevækst, som ikke kun spolerer bademuligheder, men også forudsætningerne for liv i søer og vandløb, når det forekommer i for store mængder.

Udfordringer giver muligheder

Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, ser den nye renseteknologi som en værdifuld løsning på de udfordringer, der følger med en høj befolkningstilvækst, skrappe miljøkrav og øget regn fra klimaforandringer.

”I Skanderborg Kommune er der fantastisk at bo, blandt andet på grund af det unikke vandmiljø, og derfor vokser kommunen kraftigt i disse år. Samtidig regner det mere og sammen med væksten er det en potentiel trussel mod det vandmiljø, som giver værdi til livet i kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi finder nye løsninger på vores udfordringer i fællesskab og det er Densadeg et eksempel på. Så jeg er glad for resultaterne af arbejdet på både kommunens, forsyningens og vandmiljøets vegne,” siger Martin Frausing Poulsen.

Forebygger miljøforurening ved skybrud

DensaDeg XRC gavner vandmiljøet i dagligdagen ved at give spildevandet en forbedret efterpolering for fosfor, inden det bliver udledt i Svanesø umiddelbart sydøst for det centrale renseanlæg i Skanderborg. Det er stor en gevinst i forhold til de traditionelle sandfiltre, der har løst opgaven hidtil.

Men DensaDeg XRC er også vandmiljøets nye ven ved skybrud og andre ekstreme regnskyl. Teknologien kan nemlig skifte med kort varsel til rensning af overløb, hvor kloakker og renseanlæg bliver overbelastet. Det ville tidligere have resulteret i overløb til Svanesø med fortyndet spildevand, men overløb bliver fremover ledt gennem DensaDeg XRC og renset for fosfor.

Nationalt og internationalt potentiale

Løsningen vil gavne Skanderborgsøerne og Gudenåsystemet, som Svanesø er forbundet med, men har samtidig potentiale til at blive brugt alle steder i Danmark, hvor renseanlæg og kloaksystem er presset af bl.a. klimaforandringer.CEO i Suez Danmark, Per Krøyer Kristensen, ser derfor DensaDeg XRC som et eksempel på, hvad dansk vandteknologi kan, når virksomheder og forsyninger samarbejder om at udvikle fremtidsorienterede løsninger.

”Suez i Danmark og Skanderborg Forsyning har haft et langt samarbejde om anlægget til reduktion af fosforforurening - og igennem dialogen blev der skabt en god fælles forståelse for hvordan anlægget skulle virke for at skabe størst værdi og mest miljøbeskyttelse. I dag er anlægget bygget ud fra dette samarbejde - og det leverer præcist det, vi sammen havde som målsætning. Så samarbejde og dialog føre til bæredygtige og gode løsninger - det har vi bevist i Skanderborg,” siger Per Krøyer Kristensen.

Levende laboratorium for vandløsninger

DensaDeg XRC er et foreløbigt resultat af Skanderborg Forsynings løbende arbejde med at inddrage partnere i udviklingen af fremtidens vandløsninger til gavn for de kerneopgaver, forsyningen løser.

Skanderborg Forsyning ser i den forbindelse sig selv som et levende laboratorium, der stiller fysiske rammer, reelle problemstillinger og faglig kunnen til rådighed i innovative samarbejder med relevante partnere, der skal føre til konkrete løsninger på forsyningens udfordringer.

Læs mere på www.skanderborgforsyning.dk/aquaglobe