Gå til indhold

Vandets Dag 2018 – Opstart af kundepanel

FN's internationale Vandets Dag fejres hvert år den 22. marts. I år bruger vi dagen til at lancere Skanderborg Forsynings nye kundepanel.

Hvorfor?

I vores kundetilfredshedsundersøgelse fra 2017 svarede over en tredjedel af de adspurgte privatkunder og virksomhedskunder, at de gerne vil høre nærmere om deltagelse i et kundepanel. På baggrund af denne interesse, og ønsket om i højere grad at inddrage vores forbrugere i nye løsninger, har Skanderborg Forsyning igangsat et initiativ, som skal bakke op om dette.

Tættere på forbrugeren

Derfor ønsker vi at opstarte et kundepanel, hvis formål netop er at komme tættere på forbrugeren og skabe større åbenhed. Dette kommer endda fysisk til udtryk på forsyningen ved, at vi har fjernet vores hegn, som før gik rundt om renseanlægget og vores administrationsbygning.

Fremtidens forsyning skaber vi sammen  

Nye løsninger skal udarbejdes i fællesskab og gennem de gode input, idéer og holdninger, som forbrugerne bidrager med. I første omgang ønsker vi at rette fokus på håndtering af spildevand, da det udgør størstedelen af vores daglige drift.  

Få fordele og gode råd

Læs mere om, hvad et kundepanel er her, samt hvilke fordele du får ved at være en del af et kundepanel.