Gå til indhold

Rent vand til et bæredygtigt Skanderborg Kommune

Grundvandsbeskyttelse og skovrejsning ved Anebjerg, klimatilpasning med rekreative områder ved Skanderupbækken og forbedret fosforrensning til gavn for Skanderborg Sø. Skanderborg Forsyning formidler i ugen omkring Vandets Dag flere igangværende projekter, som beskytter og udvikler de lokale værdier knyttet til vandet i Søhøjlandet.

Den 22. marts er det Vandets Dag og det benytter vandbranchen hvert år til at markere, hvor vigtig og værdifuld en ressource, vandet er i Danmark og hvorfor det er afgørende at beskytte og udnytte det rene vand.

Værdien ved rent vand er ikke kun glæden ved at åbne hanen og fylde glasset med perlende, friskt vand fra undergrunden. Vand kan skabe værdi på et væld af måder – som en rekreativ del af et klimatilpasningsprojekt, eller søer og vandløb, der danner ramme om fritidsaktiviteter og er naturligt levested for masser af planter og dyr.

I Danmark har vi overordnet realiseret verdensmålene om en universel adgang til drikkevand og kloakforsyning, og derfor handler vand om meget mere – om grundvandsbeskyttelse, reduktion af forurening til vandløb, søer og havmiljø og om skabelse af små åndehuller med rekreative regnvandsløsninger eller nye skove.

Skanderborg viser sine løsninger og inviterer til udvikling af nye
Skanderborg Forsyning driver flere projekter, der med vand som omdrejningspunkt skaber værdi lokalt i Skanderborg Kommune. Derfor markerer forsyningen i år Vandets Dag ved at formidle nogle af projekterne, som på grund af coronarestriktioner foregår online.

Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, ser frem til markeringen af Vandets Dag og mener, det er en vigtig opgave at sætte fokus på vandmiljøet og dets værdi og udbrede kendskabet til løsninger, som gør Skanderborg Kommune til et forbillede for omverdenen.
”Skanderborg Kommune er unikt beliggende med Søhøjlandet og Gudenåen og derfor har vi en særlig opgave i at passe på vandmiljøet i samarbejde mellem kommune, forsyning, virksomheder og borgere. Det skaber værdi i forhold til fritidsaktiviteter, turisme og bosætning, men især også for naturen, hvor mange arter er afhængige af et sundt vandmiljø, og andre kommuner, som vi deler vandmiljø med. Vandets Dag er en god anledning til at fortælle om projekter, vi allerede har, og inspirere til, at vi sammen med andre med interesse i rent vandmiljø udvikler fremtidens løsninger,” siger Martin Frausing Poulsen.

Fosforfjernelse, klimatilpassede åndehuller og ny skov
På forsyningens Facebook og LinkedIn vil blive delt film om Densadeg, forsyningens nye renseteknologi, der mindsker fosformængden i spildevand til et meget lavt niveau. Fra Skanderborg Centralrenseanlæg bliver det rensede spildevand udledt til Svanesø og Skanderborg Sø, som med den nye teknologi vil blive sparet for cirka halvdelen af de fosformængder, der er tilbage efter traditionelle rensemetoder.

Eller se videoen lige her:

Markeringen af Vandets Dag bliver også benyttet til at fortælle om den kombinerede skovrejsning og grundvandsbeskyttelse ved Anebjerg, hvor der i foråret 2021 er etableret en drikkevandsboring, der skal sikre rent drikkevand til et Skanderborg i vækst i mange år fremover.

Forsyningen formidler desuden det kommende klimatilpasningsprojekt Skanderupbækken, hvor gravemaskinerne efter planen går i gang lidt senere på året for at give Skanderborg nye åndehuller midt i byen, som samtidig tilpasser midtbyen til fremtidens øgede regnmængder.

Flere af vores projekter kan ses her.