Gå til indhold

Nyt projekt skal teste kunstig intelligens i Skanderborg

Skanderborg Forsyning får en fremtrædende rolle, når Innovationsfonden vil afprøve kunstig intelligens i forsyningssektoren. Det handler om to nye projekter på 24 millioner kroner, der skal revolutionere forståelsen af vandets kredsløb.

Tiden er moden til at teste teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring i forsyningssektoren.

Det er årsagen til, at Innovationsfonden netop har bevilget 24 millioner kroner til to nye projekter, som skal bringe Danmark på forkant med den såkaldte vandsektor 4.0.

Det første projekt, CHAIN, er centreret omkring udviklingen af en softwarerobot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for store og små forsyninger.

Tanken med det andet projekt, DONUT, er at bruge flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere til at danne overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning.

(Foto: Ritzau)

CHAIN
Grundvandet er under stadig større pres på grund af forurening. Derfor søges der nu hjælp fra kunstig intelligens til at optimere styringen af de mange pumper og ventiler, der findes i alle vandforsyninger.

Produktion, behandling og distribution af grundvand kræver meget energi. Og da efterspørgslen skifter flere gange om dagen og ændrer sig over året, kan det være problematisk at forudsige det præcise behov for vand på et givet tidspunkt.

“Aarhus Vand har en strukturplan for vandforsyningen, der indeholder en overgang fra beholderstyring til forbrugsdrevet trykstyring. Vi forventer at identificere og kvalificere de rette ‘håndtag’ på anlægssiden, så vi fremadrettet kan effektivisere systemet yderligere. Målet er en drift, hvor automation konstant sikrer en optimeret forsyning med fokus på stabilitet, energi og miljø,” siger teamleder Michael Rosenberg fra Aarhus Vand.

Hos Skanderborg Forsyning forklarer fagleder Carsten Vigen Hansen, at projektet forventes både at give besparelser på energi og sikre en høj drikkevandskvalitet, da robotten skal være med til at producere og distribuere den nødvendige mængde til rette tid.

Og i GTS-virksomheden DHI håber Sten Lindberg, at erfaringerne kan gøre gavn på tværs af forsyningsarterne.

“Generelt har vi rigtig god kontrol med vandforsyningsnettet, samtidig med at systemerne teknisk set er lettere at regne på, end eksempelvis vores afløbssystemer. På sigt tror vi, at potentialet ved teknologien rækker langt ud over grænserne for projektet, både i geografisk sammenhæng og i mulighederne for udbredelse til andre forsyningsarter,” siger han.

Læs den originale artikel her.

Har du flere spørgsmål om projektet CHAIN, så kontakt fagleder, Carsten Vigen Hansen, via nedenstående oplysninger.

  • Carsten Vigen Hansen
    Fagleder Vandforsyning

    Tlf. 87 93 93 60

    Mail: cvh@skanderborgforsyning.dk