Gå til indhold

Ny vej i skole: Skolestien spærres af

Børn fra skolerne i Skanderborg Øst skal finde alternative ruter til og fra skole, når skolestien bag gymnasiet lukkes for gennemgang 18. november.

Mandag morgen den 18. november bliver skolebørn og andre gående og cyklister mødt af en afspærring, hvis de forsøger at benytte skolestien i Skanderborg, der løber mellem Oddervej og Skanderborg Gymnasium. Skolestien bliver lukket på grund af gravearbejde i forbindelse med klimatilpasningsprojektet Højvangens Torv, som Skanderborg Forsyning udfører for Skanderborg Kommune på baggrund af klimatilpasningsplanen for hele kommunen.

Forældre og børn får besked på Aula

Skolestien vil forventeligt vil blive genåbnet i løbet af vinteren 2020, men særligt vejrfaktorer gør det usikkert at angive en præcis dato for afslutning på arbejdet. Skanderborg Forsyning vil sørge for løbende orientering til forældre og skolebørn på de berørte skolers intra, og det er samtidig muligt at følge hele klimatilpasningsprojektet på forsyningens hjemmeside. Både på hjemmesiden og på skilte ved Skolestien har forsyningen angivet alternative gå- og cykelruter.

Kontakt: