Gå til indhold

Nu bliver det dyrere at komme af med spildevandet

Af hensyn til miljøet er investeringer påkrævet: Kommunen vokser, særligt i byområderne, og det giver mere spildevand på samme areal. Det er en udfordring, som Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune løfter i fællesskab.

Flere steder i kommunen er der flaskehalsproblemer i kloakrørene. Mere regn- og spildevand kræver en investering i det nuværende ledningssystem, og det er årsagen til, at det nu bliver dyrere at komme af med sit spildevand. Problemet kræver en fælles indsats af Skanderborg Forsyning og Skanderborg kommune.


Det er aldrig sjovt at skulle give en sådan melding, men det ville være uansvarligt, hvis vi ikke gjorde noget. Heldigvis har vi tradition for at løse problemerne i fællesskab her i kommunen,” siger formand for bestyrelsen i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen.


I flere omgange er forskellige områder i Skanderborg Kommune blevet oversvømmet. Derfor lavede Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning for år tilbage en klimatilpasningsplan, som i vid udstrækning allerede er ført ud i livet. Men det er ikke nok at udvide kapaciteten i én del af systemet, for så flytter man blot et potentielt overløb af kloakken fra et sted til et andet.

Derfor er turen nu kommet til næste etape af separatkloakeringen. Mange steder er det stadig sådan, at regn- og spildevand ledes ned i samme kloak. Ved pludselige skybrud betyder det, at kloakken kan løbe over, så opspædet spildevand løber direkte i naturen.

Dette kan i højere grad undgås ved separatkloakering, til glæde for natur og miljø. Ved separatkloakering ledes spildevand ud i ét rørsystem, mens regnvand får sit eget. Det koster penge, og dette er én af årsagerne til takststigningen på spildevand.


Den årlige nedbørsmængde er stigende, også i Skanderborg Kommune.

Vækst i kommunen koster

En anden årsag til takststigningen er, at Skanderborg Kommune vokser. Beregninger viser, at man forventer, at kommunens indbyggertal er vokset med 18,2 procent om 16 år. Særligt kommer der mere bebyggelse og flere mennesker i de bynære områder. “Dette er en fælles udfordring, og den skal løses i fællesskab mellem kommune og forsyning. Det har vi stort fokus på i Miljø- og Planudvalget,” siger formand for netop Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick.

Flere indbyggere på samme areal betyder mere spildevand til de samme kloakrør, og derfor går en del af pengene fra takststigningen også til at udvide kapaciteten af rørene i byområderne.
Og endelig skal en sidste del af pengene fra takstforhøjelsen gå til at udvide rense-kapaciteten på spildevandsanlæg. Takststigningen blev godkendt af byrådet d. 18. december 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Her godkendte man også en relativt mindre stigning for husstande med tømningsordning på 50 kr. om året. Skanderborg Forsynings bestyrelse og kommunens Miljø- og Planudvalg mødes den 21. januar, hvor den videre konkrete indsats koordineres.

Fakta
Den variable takst på spildevand stiger fra 38,13 kr. pr. m3 til 43,13 kr. pr. m3. Det faste, årlige bidrag pr. spildevandsstik er uændret.

Forsyningsvirksomheder er underlagt ”hvile-i-sig-selv-princippet”. Det betyder kort sagt, at de ikke må tjene penge eller give underskud. Forsyningsvirksomheder er også underlagt et prisloft, som hvert år beregnes og bestemmes af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Derfor kan man som forbruger opleve en ujævn prisudvikling, idet investeringerne varierer fra år til år.

Om Skanderborg Forsyning
Antal spildevandskunder: Cirka 19.000
Cirka 1.100 km spildevandsledninger
Renser 5,2 mio. kubikmeter spildevand om året

Læs mere her og se, hvad du betaler for vand og spildevand.

Om Skanderborg Kommune
Indbyggertal i 2019: 61.992. Forventet indbyggertal i 2036 er godt 73.000, svarende til en stigning på cirka 11.000 personer eller 18,2 procent (kilde: Skanderborg Kommune)

Kontaktoplysninger

Formand for bestyrelsen i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen. Telefon: 50 71 49 08.
Formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick. Telefon: 28 15 15 40.
For yderligere info til baggrund, grafik eller lignende, ring da til journalist hos Skanderborg Forsyning, Klaus Eriksen: 22 32 51 36.