Gå til indhold

Klimatilpasning af Låsby forsinket af ekstremt vejr

Rekordstore mængder regn i vinterhalvåret har forsinket Skanderborg Forsynings anlægsprojekt på Hovedgaden i Låsby, som forsyningen nu forventer færdigt i slutningen af juni.

Hovedgaden i Låsby er for tiden gravet op for at gøre plads til nye, større rør, som skal forberede byen til at kunne aflede større regnmængder og forebygge oversvømmelser. Projektet adskiller samtidig kloaknettet i spildevand og regnvand – en såkaldt separatkloakering.
Efteråret og vinterens rekordstore mængder nedbør viste, at projektet er nødvendigt, men desværre har det våde vejr også forsinket anlægsprojektet.
Anlægsarbejdet skulle være afsluttet med ny asfalt og nye fortove på Hovedgaden omkring den 1. maj, men tidsplanen er nu rykket, så Skanderborg Forsyning forventer at afslutte projektet omkring den 1. juli. En tidsplan, der med forårets tørre vejr ser ud til at holde.

Hverken pumper eller rør kunne følge med

Regnen er i perioder faldet i så store mængder, at pumperne, der skulle holde udgravningen fri for vand, ikke har kunnet følge med. Det har i perioder sat projektet i stå, indtil udgravningen igen har været sikker at arbejde i. Problemerne med oversvømmelse af udgravningen er blevet forstærket af, at arbejdet foregår på det laveste punkt i Låsby, hvor overfladevand løber til fra et stort opland.
Projektleder Torsten Schriver Niewald fortæller, hvordan den ekstreme situation har påvirket arbejdet.
”Normalt kan vi pumpe vand udenom vores udgravninger, men hverken pumperne eller de rør, der i forvejen lå i området, kunne følge med i vinter. Så vi har virkelig været udfordret af regnen og har ikke kunnet holde det tempo, vi normalt kan på vores anlægsprojekter,” siger han.

Klimatilpasning af Hovedgaden er del af større plan i Låsby

Skanderborg Forsyning begyndte at grave i Hovedgaden i Låsby i slutningen af september 2019, der skulle vise sig at være starten på det vådeste efterår i dansk vejrhistorie. Den ekstreme situation varede ind i 2020, hvor Skanderborg Kommune i februar fik tre gange så meget nedbør som normalt.
Klimatilpasningen af Hovedgaden omfatter – ud over separatkloakeringen under jorden – også ny asfalt og højere fortovskanter på overfladen. Hovedgadens nye udformning gør, at den ved fremtidige regnvejr kan fungere som en kanal, der afleder regnvand ud af byen.
Låsby bliver i disse år tilpasset fremtidens klima på flere fronter. For godt to år siden indviede Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning klimatilpasningsprojektet Låsby Søpark, og efter sommerferien 2020 igangsætter forsyningen arbejdet med en pumpestation på Sorringvej og en transportledning fra Låsby til Galten, som skal sikre forsyningens anlæg til fremtidens spildevandshåndtering.

Kontakt