Gå til indhold

En epidemi stopper ikke forsyningen af vand og spildevand

Skanderborg Forsyning udfører en vigtig samfundsopgave, som skal opretholdes under en sundhedskrise, som Danmark gennemlever netop nu. Derfor arbejder forsyningen som den plejer, blot på ændrede betingelser – og med et lidt anderledes vandforbrug end normalt.

I Danmark er vi vant til at åbne for hanen, når vi vil have rent vand, og skylle ud i toilettet med tillid til, at vandet bliver renset godt og grundigt, før det bliver sendt tilbage i naturen.

Det ændrer sig ikke i en krisetid, som den Danmark oplever nu, hvor sygdommen COVID-19 breder sig, myndighederne indskærper god hygiejne og både børn og voksne er meget mere hjemme end normalt. Tværtimod minder krisen om, at rent vand og sanitet er en af velfærdssamfundets vigtigste funktioner.

Derfor arbejder Skanderborg Forsyning som normalt på fuld styrke med at rense spildevand for samtlige godt 19.000 husstande i kommunen og levere drikkevand til godt 6000 boliger og holde pumper og systemer ved lige, så den sikre drift kan fortsætte. Men det sker på lidt andre betingelser end sædvanligt og med en udvidet beredskabsplan.

Forebygger smitte med opdelt drift og hjemmearbejde

Medarbejderne i Drift & Vedligehold, som holder de centrale systemer i gang, har således siden den 10. marts været delt op på forskellige mødesteder, adskilt fra andre medarbejdergrupper og med mulighed for at følge retningslinjerne for god hygiejne og smitteforebyggelse. Det skal give de bedste betingelser for, at medarbejderne kan bevare deres gode helbred og udføre deres vigtige samfundsopgave uforandret. Og så selvfølgelig medvirke til at forhindre, at den nye sygdom COVID-19 spreder sig unødigt i samfundet.

En del funktioner på renseanlæg og vandværker kan fjernstyres med computer og dermed holde mængden af fysiske møder nede, og derudover har Skanderborg Forsyning indgået aftaler med nærliggende forsyningsselskaber om nødberedskab, hvis nøglemedarbejdere i Skanderborg – eller andre forsyninger – skulle blive ramt af sygdom eller karantæne.

Andre medarbejdere, som har opgaver i marken, for eksempel tilsyn på anlægsprojekter, udfører dem under de almindelige retningslinjer om at holde afstand til andre mennesker og blive hjemme ved symptomer på sygdom.

Resten af arbejdsstyrken arbejder hjemmefra, og eftersom ingen i Skanderborg Forsyning er blevet diagnosticeret med COVID-19 eller været i karantæne på grund af sygdom blandt nære kontakter, kan forsyningen siges at køre som normalt, blot fordelt på et netværk af hjemmearbejdspladser.

Blandt de bedste i verden

Det glæder bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen, at borgerne i kommunen kan regne med forsyningen af vand og spildevand i en tid, hvor meget andet er usikkert.

”Jeg vil gerne sende forsyningens medarbejdere og samarbejdspartnere en stor tak i denne tid, fordi de er med til at holde samfundet kørende, indtil krisen forhåbentlig snart er overstået, og gøre det med forståelse for, at tingene er anderledes end de plejer. Alle får det til at glide i den svære situation med hjemmearbejdsplads og nye retningslinjer og det kan vi godt være stolte over,” siger Martin Frausing Poulsen.

Skanderborg Forsynings tal viser, at vandforbruget i kommunen ligger på nogenlunde samme niveau som i normale tider og dermed også den mængde spildevand, der skal igennem renseanlæggene. Men forbrugsmønsteret er anderledes, fordi institutioner og arbejdspladser er lukket ned og forbruget i dagtimerne i stedet kommer fra privatboliger.

Det betyder, at flere mennesker end normalt lægger mærke til det, hvis der sker driftsafbrydelser i dagtimerne og forsyningen bestræber sig derfor – som sædvanligt – på at få reparationen afsluttet så hurtigt som muligt.

”I Danmark er vi blandt de bedste i verden til at forsyne borgerne med vand og håndtere spildevand og i Skanderborg kan vi bryste os af en meget sikker og effektiv drift. Men det kan ikke undgås, at der sker afbrydelser og der gælder det om at vise forståelse for de medarbejdere, der knokler for at få systemerne til at køre igen så hurtigt som muligt. Det gælder især i denne særlige situation, hvor vi har ekstra meget brug for at kunne vaske hænder i rent vand og få afledt vores spildevand, så vores gode vandmiljø bliver bevaret, selvom vi er midt i en krise,” siger Martin Frausing Poulsen.

Kontakt

Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen, Skanderborg Forsyning, tlf. 50 71 49 08 / martin.poulsen@skanderborg.dk

Adm. direktør (konstitueret) Bjarne Langdahl Riis, Skanderborg Forsyning, tlf. 30 92 17 17 / blr@skanderborgforsyning.dk

Journalist Christian Møller Nielsen, Skanderborg Forsyning, tlf. 20 82 58 45 / cmn@skanderborgforsyning.dk