Gå til indhold

Der er noget i vandet i Ry

Søerne i Ry sætter byen på landkortet. Der er i Ry dog også en verden af vand under jorden, og den er udfordret.

Derfor samarbejder Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning nu om at udarbejde en helhedsplan for håndteringen af det regnvand og spildevand, der til slut ender i vandløb og søer i området.

Skanderborg Forsynings formand, Martin Frausing Poulsen, ser frem til at samarbejde med kommunen om helhedsplanen:
”Målet for helhedsplanen er, at vi sammen med borgerne i Ry både kan rumme de mange nye i byen og forbedre det lokale vandmiljø – og samtidig tage højde for et klima i forandring. Det kommer til at tage tid. Til gengæld gør vi det ordentligt.”

En del af baggrunden for samarbejdet om helhedsplanen er, at Ry er i vækst. Byen er vokset med mere end 1.000 nye borgere de seneste ti år. Og udviklingen ser ud til at fortsætte i samme tempo så langt ud i fremtiden, som der er prognoser. Det giver mere spildevand fra private boliger, butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som skal håndteres.

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune og lokalt bosat i Ry, siger i den forbindelse:
”Ry er en skøn by, men naturen og miljøet i og omkring byen er sårbart. For at undgå, at spildevandet skader vandmiljøet, er der behov for fortsat at sætte et højt tempo med at skille spildevand og regnvand fra hinanden. Så de kommende år vil også byde på opgravede veje, når vi kloakseparerer, hvor spildevand og regnvand i dag løber i samme rør.”

De veje, som står først for de kommende år, er blandt andet Kildebakken, Thorsvej og tilstødende veje. Planlægningen er i gang og fortsætter ind i 2021, og borgerne på de berørte veje vil få besked om projekterne, efterhånden som Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har nærmere information klar.

Allerførst vil helhedsplanen dog ramme Agnetevej, som over de seneste mange år har oplevet oversvømmelser ved de kraftige regnskyl og skybrud, som klimaforandringerne vil forstærke de kommende år. På Agnetevej regner Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning således med at gå i jorden senere i år, så en mere trafiksikker vej i fremtiden både kan tage mere vand under jorden og i grønne vejbede.