Gå til indhold

Borgermøde om klimatilpasning af Skanderupbækken

Vi er i fuld gang med klimatilpasningsprojektet Skanderupbækken i Skanderborg Midtby. Vi følger op på succesen og inviterer alle til det næste borgermøde på Fælleden onsdag den 24. april fra kl. 17.00 - 20.00.

Status bliver præsenteret

På baggrund af borgermødet den 6. dec. 2018 har dialoggruppen arbejdet videre med de mange gode ideer. Onsdag den 24. april præsenterer vi status og sammen skal vi udvikle ideerne yderligere.

Kraftige og hyppigere skybrud forårsager oversvømmelser ved områderne nær Skanderupbækken, hvilket er til stor gene for borgerne. Derfor skal områderne klimatilpasses, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre i fremtiden. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning ønsker at skabe en klimaløsning, som også udnytter regnvandets værdi. Konkret er der fokus på et område bag Realskolen, og ikke mindst et område nær Kirkevej, Anesmindevej og Vroldvej.

Hvad skal der være i de rekreative områder?

På møde præsenterer vi nogle løsningsmodeller, som vi ønsker jeres input til!
For at skabe det bedst mulige resultat inviterer vi borgere, foreninger etc. til at bidrage med ideer og input til projektet. Alle er velkomne til åbent borgermøde 24. april på Skanderborg Fælled fra kl. 17.00 – 20.00.

Tilmeld dig her

Tilmelding til borgermødet den 24. april skal ske senest den 22. april www.skanderborg.nemtilmeld.dk

Vi giver kaffe, te og en bid mad.

Arbejdet med at klimasikre Skanderupbækken og skabe rekreative byrum i området kommer til at strække sig over de kommende år.

Følg med her

Følg projektet her på hjemmesiden, på Facebook og via vores Story Map: