Gå til indhold

Strømpeforing af spildevandsledning på Skovvej

Den nuværende spildevandsledning er nedslidt og trænger til renovering

Om arbejdet

Den eksisterende spildevandsledning strømpefores, hvilket betyder, at indersiden af de eksisterende rørfores med et materiale, der øger ledningens levetid. Spildevandsstikket renoveres ligeledes. En renovering ved brug af strømpeforing er opgravningsfri og giver derfor ikke gravegener i området.

Betydning for dig som borger

Strømpeforingen udføres primært fra hovedkloakken, men det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt for entreprenøren at tilgå skelbrøndene. Entreprenøren benytter materiel, der kan fylde på vejarealerne, men der vil være mulighed for tilkørsel til de private matrikler.

Under spuling kan vandlåsene tømmes, hvilket kan give lugtgener. I tilfælde af en tømt vandlås skal vandet blot rende for at fylde vandlåsen igen.

Strømperne kan lugte meget stærkt af polyester. Lugtgenerne er sjældne, men stammer fra hærdningsprocessen fra strømpematerialet. Forekommer lugtgener vil det være nødvendigt at fylde vandlåsene og lufte ud. Hjælper dette ikke, kontakt da den ansvarlige projektleder.

Projektstart: Ultimo maj

Projektafslutning: Primo juli

Kontaktperson:

  • Andreas Ravn-Andersen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 11

    Mail: ara@skanderborgforsyning.dk