Gå til indhold

Vandforsyningen lukker for vandet fredag d. 17. august kl. 08:30 i området omkring Kastanievej, pga. akut reparation. Vi forventer, at der igen er vand omkring kl. 11:00. Vi beklager ulejligheden.

Separatkloakering Vesterskovvej, Kastanievej og Vestergade 29-41

Ledningerne skal saneres, da de er nedslidte og forældede. Det betyder, at fællesledningerne bliver erstattet af to separate kloaksystemer.

Om arbejdet

Eksisterende fællesledninger i Vesterskovvej og Kastanievej bliver erstattet af et nyt separatkloaksystem bestående af en regn- og spildevandsledning. Vestergade 29-41 separatkloakeres ved, at der etableres en ny regnvandsledning ved en styret underboring og de eksisterende fællesledning strømpefores. I Vesterskovvej og Kastanievej fornyes vandledningen.

Betydning for dig som borger

Der vil være trafikale gener i forbindelse med udførslen. Efter etablering af kloakken i vejen vil grundejerene få påbud fra kommunen om at separatkloakere.

Projektstart: August 2018

Projektafslutning: Marts 2019

Entreprenør: Der afholdes licitation før sommerferien

Arbejdet udføres jf. Byggelovens §12

Kontaktperson:

  • Stig Jonassen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 65

    Mail: sj@skanderborgforsyning.dk