Gå til indhold

CHAIN - Robot skal sikre drikkevandssystemet

Skanderborg Forsyning er med i innovations- og udviklingsprojektet CHAIN, hvis formål er at udvikle en softwarerobot, der via kunstig intelligens og machine learning skal sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane i Skanderborg og Aarhus.

Baggrund

CHAIN sammenkæder anvendelsen af kunstig intelligens med vores måske mest vitale infrastruktur, nemlig drikkevandsforsyningen. Vores grundvand er under stadigt større pres på grund af forurening. Derfor anvender vi nu kunstig intelligens til at optimere styringen af de mange pumper og ventiler, der findes i alle vandforsyninger.

Projektets mål

Projektets ultimative mål er at få udviklet alle komponenter som generiske enheder, der kan konfigureres til brug for optimering af styringen i en vilkårlig vandforsyning. Samtidig skal dette demonstreres ved specifikke konfigureringer i hhv. Skanderborg og Aarhus.

Sådan skaber CHAIN værdi

Kombinationen af ​​realtidsdata, maskinindlæringsteknik og hydrodynamisk matematisk modellering udgør det innovative hjerte af projektet. Specielt er tilgangen til at udnytte de hydrodynamiske matematiske modeller til at generere træningsdata til maskinlæringsalgoritmerne en ny sti, der skal betrædes inden for vanddistributionsteknologi.

For alle større vandforsyningsselskaber i verden– eller i hvert tilfælde forsyninger med eksisterende modeller samt god dækning af online målinger og styrbare komponenter (pumper, ventiler mm.), vil CHAIN potentielt kunne medvirke til  en række positive effekter på systemet – herunder:

 1. Forsyningssikkerhed
 2. Energi optimering
 3. Optimering af fysisk vandtab
 4. Bedre pumpedrift -> længere levetid for pumperne
 5. Vandkvalitet
 6. Påvirkning af grundvandsressourcen og recipienter

Forbrugerne: De rammer og tjenester, der udvikles i projektet, vil direkte understøtte forbrugernes behov for at få leveret vand med den rigtige kvalitet til den bedst mulige pris. Forbrugeren vil indirekte drage fordel af systemet når driften ikke kun kan optimeres under normale forhold, men også i ekstreme tilfælde som fx pumpe udfald, brand, lækager, vandknaphed osv. Systemet kan naturligvis ikke sikre at der altid er vand til rådighed alle steder i systemet under alle ekstrem situationer, men det kan hjælpe med at optimere omkostningerne til at få vandet leveret til flest mulige forbrugere under de givne fysiske udfordringer i systemet.

Forsyningerne: CHAIN vil understøtte vandforsyningernes  opbygning af en effektiv IT-infrastruktur, således at deres eksisterende forsyning- og distribution kan drives mere effektivt. Gennem de udviklede ramme værktøjer vil CHAIN ​​give lettere adgang til udnyttelse af teknologien for et større udvalg af vandværker både nationalt og internationalt. Vandforsyningerne vil dermed få adgang til et værktøj der letter adgangen til anvendelse af smart teknologi.

Hardware leverandører: Leverandører af sensorer, aktuatorer mm vil – hvis deres udstyr lever op til de krav der i projektet opstilles til udstyret – kunne medvirke til den praktiske indførelse af smart teknologi i vandforsyninger både i ind- og udland.

Software leverandører/rådgivere: Rammeværktøjerne skal udvikles så de kan anvendes i mange forskellige forsyninger, men vil for at give det optimale udbytte skulle tilpasses og konfigureres til de konkrete problemstillinger. Da dette for de enkelte vandforsyninger er noget der skal gøres en gang (og derefter vedligeholdes), vil der oplagt være mulighed for system leverandører og rådgivere til at hjælpe med denne opgave.

Se historien om CHAIN her.

Samarbejdspartnere:

 • Innovationsfonden
 • Kamstrup A/S
 • Alexandra Instituttet
 • EnviDan
 • Aarhus Vand
 • DHI

Kontakt fra Skanderborg Forsyning:

 • Casper Larsen
  Ingeniør

  Tlf. 87 93 93 67

  Mail: cal@skanderborgforsyning.dk